Utolsó módosítás 2024. júl. 05.
Jubileumi tenyészbika vásár Lajosmizsén

elado

1%

Szexált sperma

Szexált spermával kapcsolatos információk

(Felhasználása ET és IVF során)

(Írta Trans Ova Genetics, fordította Domokos Zoltán)

A szexált spema ereje

Amikor a gazdák arra a következtetésre jutnak, hogy a tenyésztési programjuk végrehajtása érdekében az egyik ivar borjai értékesebbek lehetnek számukra, mint a másik, akkor az ivaronként csoportosított, szexált sperma technológiáját használhatják. A szexált sperma 2003-ban vált kereskedelmi forgalom számára hozzáférhetővé. Ettől kezdve ez a technológia lehetővé tette a tenyésztők számára, hogy fokozzák a bikák, vagy nőivarú állatok előnyös genetikai értékeit, amelyek számos tenyészbikától származtak, amelyektől spermát gyűjtöttek, szexáltak és azt követően lefagyasztottak. Dr. David Faber, a Trans Ova Genetics elnöke kiemelte, hogy a Trans Ova a szexált sperma felhasználásának lehetőségét 2005 óta biztosítja az embrió kimosást (ET) és mesterséges körülmények között történő termékenyítést (IVF) felhasználó ügyfelei számára. Ugyancsak kifejlesztettek egy technikát a korábban lefagyasztott sperma felolvasztást követő szexálására is. Ezt a technológiát fordított eljárásnak szintén nevezik: IVF-fel párosítva, megnyitotta a tenyésztők számára a kaput a szexált sperma használatára minden jó minőségű fagyasztott spermával rendelkező bika számára.

Manapság a szexált sperma zömében 2-3, vagy 5 milliós sejtszámmal dozírozva, ¼ cm3-es adagokba szalmázva készül. Ezeket mesterséges termékenyítésre (AI), embrió kimosás (ET) és mesterséges körülmények között történő termékenyítés (IVF) céljára használják.

Embrió átültetés: Szexált sperma használata az ET során

A szexált sperma megfelelő alkalmazásával és lehetőségeinek megértésével, annak hagyományos embrió átültetésre (ET) történő használata értékes eszköz lehet a húshasznú, vagy a tejelőmarha-tenyésztő számára, mivelhogy statisztikailag igazolt mértékben növelhetik az ivarszelektált ivadékok számát, ezáltal növelve az állományuk genetikai értékét és annak előre jelezhetőségét.

Cole Wagner, a Trans Ova Genetics szexált sperma laboratórium menedzsere azt javasolja, hogy amikor szexált spermával termékenyítünk egy donort, 10-15 millió teljes spermamennyiség használatával számoljunk, vagyis 2-3, ötmilliós dózisú spermasejtet tartalmazó szalmával. Szintén javasolja, hogy ezek a donorok később legyenek termékenyítve, mint ahogyan ez a hagyományos embrió átültetési eljárások során szokásos, azaz egy egységgel 10-12 órával az ivarzás után, másik egységgel 20 órával az ivarzás után és a harmadik egységgel 30 órával az ivarzás után. A szexált sperma használatára kiválogatott donor teheneknek fiatalabbaknak és termékenyebbeknek kell lenniük. Amennyiben egy tenyésztő szexált spermát kíván használni idősebb, vagy problémás donor teheneken, az a javaslata, hogy ez esetben IVF technológiát használjon. Bár szexált sperma használata esetén a kimosásonkénti termékeny embriók teljes mennyiségében valamennyi csökkenése bekövetkezhet, a kimosott embriók aránya 90%-os biztonsággal valószínűsíthetően a választott ivarú lesz.

Az embrió átültetés lehetővé teszi a tenyésztők számára, hogy megsokszorozzák a különböző apaállatok kívánt ivarhoz tartozó borjainak számát az adott évben. Az ivarspecifikus sperma használatának fejlett reprodukciós technológiákkal való kombinálása segíthet napjaink tenyésztőinek, hogy megsokszorozzák az elit genetikájuk sikerét.

IVF: A legjobb eljárás a drága, vagy szexált sperma alkalmazása esetén

Amennyiben szexált spermát használunk az embrió kimosási folyamat során, szuperovuláltatásonként két-három adag szexált sperma használata javasolható, ugyanakkor néhány tenyésztő vállalja az egy adag szexált sperma használatának kockázatát és ritka, esetleg drága sperma esetében 12 órával az ivarzás kezdete után inszeminálnak. Az a hátránya ennek a kockázatvállalásnak, hogy néhány petesejt túl korán, mások túl későn válnak le és terméketlen petesejtek kimosását eredményezik. És néhány esetben egyáltalán nem termelődnek, vagy nem mosódnak ki embriók a donor tehénből.

In Vitro Fertilizációval (IVF) ami nem természetes közegben (pl. Petri csészében történő) termékenyítést jelent, statisztikailag igazolhatóan csökkenthető a tenyésztő kockázata. Ez az eljárás megnöveli a sikeres embrió előállítás lehetőségét egy-két adag szexált sperma használata esetében is. Az IVF általában kevesebb spermát igényel, mint az ET. A szükséges mennyiség a sperma minőségétől és a petesejtek számától függ. Amennyiben nagy mennyiségű petesejt mosódott ki a donor tehénből, akkor a petesejtek kétfelé oszthatóak és akár két különböző bikával is történhet a termékenyítésük.

A hímivarsejtek fagyasztás előtt, vagy fagyasztást követően történő szexálása

Nagy mesterséges termékenyítő állomások, vagy nagy tenyészetek készítenek és hoznak kereskedelmi forgalomba szexált spermát. A spermát leveszik, ivar szerint szexálják, majd lefagyasztják. Ugyancsak lehetséges eljárás a lefagyasztott sperma felolvasztást követő szexálása (ez a fordított módszerű technológia), amely további lehetőséget teremt szexált embriók előállítására gyakorlatilag minden bika hagyományos módon lefagyasztott és szalmázott spermájából – amennyiben jó minőségű a fagyasztott spermája. Ivarszelektált ivadékok előállítása érdekében ez a ma már valósággá vált technológia – IVF-fel párosítva – gyakorlatilag minden bika esetében használható, hihetetlenül erőteljes eszközt ad a tenyésztők kezébe.

Mi a legjobb lehetőség számomra?

Milyen módon döntik el a tenyésztők, hogy szexált sperma használata bölcs választás-e az elképzelésük megvalósítására? Legfontosabb annak eldöntése, hogy vajon van-e lényeges értékbeli különbség egy bizonyos donor tehén bika- és üszőborjai között. Amennyiben nem jelent szignifikáns értéknövekedést az egyik, vagy másik ivar választása, akkor hagyományos (szexálatlan) sperma használata biztosítja a legjobb eredményt a legalacsonyabb költségen. De amennyiben ivaronként lényeges különbség mutatkozik az eladási árban, úgy a szexált sperma használata a mesterséges termékenyítés (AI), embrió kimosás (ET) vagy in vitro termékenyítés (IVF) során jelentős értékteremtést eredményezhet azon a tenyésztők számára, akik elég bölcsek és használják ezt a technológiát a programjaik során.

Elvárások a szexált spermától

Bármikor, amikor a tenyésztési eljárások között egy új technológia bevezetésre kerül, bölcs dolog súlyozni az előnyeit és a hátrányait, valamint elvárásokat támasztani a siker érdekében. A szexált sperma iránti elvárásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

 

Szexált sperma használat ET során

Szexált sperma használat IVF során

Előnyök

 • A szexált sperma használatának előnyei sokkal jelentősebbek az életképes embriók számának enyhe csökkenésénél. Még akkor is, ha egy tenyésztő összességében kevesebb embriót állít elő, még mindig előnyben van az adott ivarhoz tartozó borjak számát tekintve. Ez általánosságban az ivar specifikus borjak számának növekedéséhez vezet, amelyeknek a tenyésztő számára szignifikánsan nagyobb a borjankénti értékük.
 • A költségeket szignifikánsan csökkenthetjük a vemhesítés nem kívánt ivarra jutó költségeivel. Amennyiben limitált a tenyésztő rendelkezésére álló recipiensek száma, a lehetséges költségek felét a nem kívánatos ivarhoz tartozó borjak teszik ki, ami különösen magas. Ilyen helyzetekben a leg költséghatékonyabb eszköz a nem kívánt ivar arányának csökkentése a termékenyítés során.
 • A kimosott embriók jól fagyaszthatók, és amikor ez szexált spermával párosul ez további hazai és külföldi értékesítési lehetőségeket is megnyithat, növelheti a fajlagos embriónkénti jövedelmet.
 
 • Bár a költségek némileg magasabbak lehetnek IVF technika alkalmazása esetében, a kimosásonként előállított szexált sperma mennyisége nagyobb lehet, mint ET esetében, ami miatt a fajlagos életképes embrióra vetített költségek csökkenését jelenti. Az egy további előnye az eljárásnak, hogy IVF eljárásra minden két héten kimosható a donor tehén.
 • Akár a fagyasztás előtt szexált spermát, akár a felolvasztást követően, fordított eljárással készült szexált spermát nézzük, mindkettő jól használható az IVF eljárás során. Ugyanakkor a fordított eljárással szexált sperma nem használható ET során.
 • A tenyésztők 95 %, vagy ennél is magasabb arányú ivar azonos borjút várhatnak a felolvasztást követően, utólagosan szexált sperma IVF során való alkalmazásakor. Az üszőkre való szelekció némileg magasabb ismételhetőséget eredményez, mint a bikákra történő válogatás.
 • Több donor (akár 5 fölött is) termékenyíthető egy adag szexált spermával. Amennyiben fordított eljárással szexált spermát használunk, javasoljuk, hogy donor kimosásonként 1-1 adag spermával számoljunk.
 • Szinte az összes jó minőségű fagyasztott spermával rendelkező bika felhasználható szexált sperma előállítására IVF céljából, ezzel gyakorlatilag az összes fagyasztott spermával rendelkező bika számár lehetővé téve a fordított eljárást.
 • Annak lehetősége, hogy nagyon nagy arányban állítsuk elő a kívánt ivart, és a minimumra csökkentsük a nem kívánt nemű állatokra jutó költséget, statisztikailag igazolt. Különösen, amikor vemhes recipienseket vásárolunk.
 • Az a hozzáadott érték, hogy több ivadékot nyerünk a kívánt ivarból, pénzügyi szempontból meghatározó lehet minden tenyésztési program számára.

Hátrányok

 • Szexált sperma használata esetében csökkenhet a termékenyülési arány ahhoz képest, mint amennyit a hagyományos, nem szexált sperma felhasználása esetén várhatunk. Az előállított életképes embriók száma 10-50 %-kal is csökkenhet a hagyományos spermából előállított embriók számához képest.
 1. oEnnek a csökkenésnek két oka lehet:
 • Először is, amely sperma átesik a válogatási procedúrán, az további stressz hatást jelent a spermasejtnek.
 • Másodszor, alacsony spermasejt számú szalmát használnak. A hagyományos szalma spermatartalma megközelítőleg 15-40 millió spermasejt, miközben az ET-re készített szexált spermát tartalmazó szalma mintegy 5 millió sejtet tartalmaz.
 
 • Amikor az IVF-et és a fagyasztást megelőzően szexált sperma hatását elemezzük, az eredmény gyakorlatilag azonos a nem szexált spermáéval, így a szexált sperma árán és a némileg magasabb IVF eljárás költségein kívül van néhány egyéb hátránya is a szexált sperma használatnak.
 • Az IVF embriókat ne fagyasszuk le ugyanúgy, mint az ET embriókat, éppen ezért amikor IVF embriókat szexált spermából állítunk elő, javasolt a keletkező embriók recipiensekbe frissen történő beültetése a legjobb eredmény elérése érdekében. Ez esetleg több recipiens vásárlási költséget, vagy több szezonon kívüli borjút eredményezhet.

Azoknak a tenyésztőknek, akik az igények kielégítése érdekében fel szeretnék gyorsítani a genetikai előrehaladásukat az állományukon belől, és meg szeretnék sokszorozni a legjobb genetikájuk sikerét, az IVF és a szexált sperma alkalmazásának kombinációja egy logikus és előnyös választás.

A cikk megjelent a Charolais Journal (USA) 2012. márciusi számában és megtalálható az alábbi linken is: http://transova.com/sexed-semen.html