Utolsó módosítás 2024. júl. 05.
Jubileumi tenyészbika vásár Lajosmizsén

elado

1%

Godomár program

Számítógépes nyilvántartás húsmarhatenyésztőknek: Godomár

a charolais tenyésztők által használt számítógépes program bemutatkozása

A Godomár gyökerei a ’90-es évekig nyúlnak vissza, amikor a számítógépes adatnyilvántartás már az egyesület megalakulásakor, 1992-ben elkezdődött a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületénél (MCTE). Kezdetben DOS-alapú, saját fejlesztésű programmal történt a tenyésztési adatok gyűjtése, tárolása és elemzése. A ma már kezdetlegesnek, „fapadosnak” tűnő program a maga korában úttörőnek számított. Ám a technika fejlődése, a növekvő adatmennyiség és a változó világhoz való alkalmazkodás egy új, a mai követelményekhez jobban illeszkedő szoftver igényét támasztotta, így 2004-ben elkezdődött – több húsmarhatenyésztő egyesülettel közösen – a Godomár Húsmarha Törzskönyvezési és Telepirányítási Rendszer központi egységének fejlesztése. A Godomár elsődleges feladata az volt, hogy a régi programot kiváltsa, de ne kelljen az abban lévő, a kezdetektől, az 1970-es évektől feltöltött adatokat újra gépre vinni. Később, 2007-től kezdődött (ekkor már csak a Hereford Egyesülettel) a második célkitűzés megvalósítása: a telepirányítási rendszer kialakítása, a program tenyészetekbe való kihelyezése, a gazdálkodók nyilvántartási, jelentési, tervezési feladatainak gyorsítása, egyszerűsítése érdekében. A fejlesztés második üteme már az MCTE önálló munkájának eredménye. A programot a fejlesztésben résztvevő egyesületek és tagjai a munkában való részvételük mértéke szerint használhatják. Az MCTE tagjai – tagságuk ideje alatt ingyenes folyamatos frissítéssel – jelképes összegért kaphatják meg .

A program rendszerigénye szerény, egy mai átlagos irodai gépen, vagy hordozható számítógépen gond nélkül telepíthető és használható. Néhány szolgáltatás kényelmes és gyors igénybevételéhez internet kapcsolat szükséges, ugyanakkor e nélkül is teljes körűen használható. A jelenlegi rendszer Windows XP-re lett optimalizálva, ugyanakkor az eddigi tapasztalataink szerint elfut Windows Vista és Windows 7 alatt is. A jövőbeni tervek között szerepel a Windows 7-re való áttérés.

cikkhez fokepernyo kivagva

A Godomár program a tenyésztési, termelési és egyéb események, információk (ellések, választások, kiesések, ki- és bekerülések, súlymérések, vemhességvizsgálat, kondíció stb.) rögzítését igényli és teszi lehetővé, és ezen adatok alapján végzi a korosbításokat, nyilvántartja az aktuális létszámot. Ahol indokolt, ott lehetőség van a csoportos adatrögzítésre is. Ugyanakkor nemcsak egy egyszerű „elektronikus papír” a rendszer, hanem rögzítéskor számos segédinformációt szolgáltat (pl. a tehén vemhességi állapotáról, korábbi elléseiről), illetve a korábban rögzített adatokkal összefüggéseiben összeveti az éppen rögzítendő adatot, és ha ellentmondást talál, figyelmeztet, ezzel minimálisra csökkenti a téves rögzítés valószínűségét. Nem enged pl. a biológiailag lehetségesnél sűrűbben leelletni egy tehenet, vagy figyelmeztet, ha 2-3 hónapos, vagy 1 éves korában akarunk választani egy borjút.

Az igazi újdonság a programban, hogy az állatokat a valóságnak megfelelően (vagy tetszőleges szempontok szerint) csoportosíthatjuk. Hasonlóan a számítástechnikában használt mappa-struktúrához, mintegy virtuálisan is felépíthetjük a telepet, vagy akár a több telepből, sőt cégcsoportból álló gazdaságot a programban, és az állatok mozgását a tenyészeten belül is követhetjük. Az egész állományra vonatkozó naprakész létszámadatokat könnyedén le tudjuk tehát bontani egy telepre, azon belül egy vagy két istállóra, vagy akár csak egy istálló néhány fakkjára. Így könnyen át lehet tekinteni akár korcsoporttól függetlenül az egy istállóban található összes állatot, vagy adott korcsoportba tartozó összes állatot az adott istállóban, telepen, gazdaságban. Mindez kiváló alapot teremt a könnyen áttekinthető, precíz létszámnyilvántartásnak, ami nagy hasznunkra lehet mind a tervezési, szervezési munkák során, mind a különböző ellenőrzések, adatszolgáltatások során.

Azáltal, hogy a tenyészeten belüli állatmozgások, állatcsoportok nyilvántarthatók, a továbbiakban nem szükséges külön nyilvántartani a gulyákat, termékenyítési csoportokat sem, hiszen a csoportosítások, ill. a rögzített mesterséges termékenyítések alapján a program ellés rögzítésekor, vagy a származásellenőrzési vizsgálatkérő lap kitöltésekor apaajánlatot ad.

A csoportosítások alapján lehetővé válik a háremszerű és szabad pároztatások bejelentése a TER rendszerbe elektronikusan, mindössze néhány gombnyomással, megspórolva a kézi bizonylatkitöltést!

cikkhez allomanyosszesito kivagva

Külön modul segít az anyatehéntartás támogatás igénylés összeállításában. Csak kijelöljük a támogatásba általunk bevonni tervezett egyedeket, a program pedig jelzi a tehén/üsző arányt, a vemhességvizsgálat alapján várható, ill. már ténylegesen megtörtént ellések arányát.

Külön menüpont segíti a gazdálkodási napló kitöltését, a létszám hatóság igényeinek igazodó bontásban történő bemutatásával.

Az MCTE tagjai az egyesület számára történő tenyésztési és termelési adat küldését is a programmal tehetik meg. A program minden, az utolsó jelentésküldés után rögzített, módosított adatot összegyűjt és elküld, nem kell attól tartani, hogy valami kimarad, vagy éppen duplán kerül bejelentésre. A beérkező adatokat az ügyvezetésen szintén elektronikusan dolgozzuk fel, az – tartalmi és formai ellenőrzést követően – egyenesen a központi adatbázisba kerül.

A Godomár állategészségügyi modulja képes a gazdaság teljes gyógyszerkészletét kezelni, a gyógyszerfelhasználást, kezeléseket, diagnosztikai vizsgálatok eredményeit tárolni és nyomon követni. Lehetőség van vakcinázási- ill. szűrővizsgálati tervet felvinni a programba, ami alapján az oltásra kerülő egyedek gyorsabban lekérhetők. Egyes egyedek és az egész állomány szintjén betegnaplót, gyógyszernaplót lehet készíteni a rögzített adatokból.

A program számos elemzéssel, kimutatással támogatja a tenyésztési eredmények értékelését, a gazdasági döntések meghozatalát. Az állományra vonatkozó ellési %, borjúkiesés, egy tehénre jutó borjúhústermelés, szaporaság, átlagos két ellés közötti idő, átlagos választási súlyok (ivaronként, első borjas vs. többször ellett tehenek esetében) stb. néhány gombnyomással lekérhető. Célpárosítás előkészítése, minősítés, vagy selejtezés előtt megtekinthető a tehenek egyedi életteljesítménye (ellésszáma, két ellés közötti ideje, borjai választási indexe), így tényadatok alapján dönthetünk egy-egy egyed sorsáról.

A napi munkáknál is segítségünkre lehet a Godomár: vemhességvizsgálat, választás, súlymérés stb. előtt listát készíthetünk és nyomtathatunk az adott állatcsoportról. Természetesen csoporton belül szűkíteni is tudunk bizonyos szempontok szerint, pl. csak a 6-7 hónapnál idősebb borjakat listázzuk az adott gulyában. Így a választási súlyt csak fel kell írni a megfelelő azonosító mellé. Kényelmes megoldás, és még az elírásból adódó bosszúság is kevesebb.

Ha hordozható számítógépre telepítettük a Godomárt, lehetőség van az állatok mellett állva, közvetlenül a gépre rögzíteni az adatokat. Ennek megvan az az előnye, hogy pl. vemhességvizsgálatkor, csoportosításkor, mesterséges termékenyítéskor nem csak utólagos rögzítésre, hanem a programban tárolt adatok alapján gyors és egyszerű előzetes tájékozódásra is módunk nyílik az egyeddel kapcsolatban. Így pl. vemhességvizsgálatkor a vizsgálatot végző személy úgy kezdheti meg a vizsgálatot, hogy ismeri a tehén előéletét, utolsó ellésének, termékenyítésének időpontját, esetleges korábbi szaporodásbiológiai problémáit és azok kezelését. Csoportosításkor pedig a vemhességi állapot, az apai származás és egyéb adatok alapján könnyen, gyorsan el lehet dönteni, hogy a vemhes csoportba, vagy melyik bika alá kerüljön a tehén.

A program fejlesztése mindemellett jelenleg is folyik, előre láthatólag 2012 második felére elkészülnek a jelenleg még csak tervezett további telepirányítási programrészek is. Ilyen például a takarmányozási modul, mely a létszámadatokra építve a gazdaság takarmányozási, takarmánygazdálkodási feladatait fogja segíteni. Lesz még krotáliakészlet-kezelő, marhalevél-nyilvántartás, trágyaképződés-nyilvántartást segítő modul, KSH jelentés. Tervben van egy teendőkre figyelmeztető modul elkészítése is, mely a program által ismert eseményekre, teendőkre tud majd emlékeztetni, mint pl. közeljövőben várható ellések, választandó borjak, vakcinázandó állatok a vakcinázási terv szerint, régóta tenyésztési eseménnyel nem rendelkező tehenek, élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejárata, vagy éppen az anyatehéntartás támogatással kapcsolatos birtokon tartási kötelezettség lejárata. Jelezni tudja majd a takarmány-, krotália-, gyógyszerkészlet kritikus szint alá csökkenését is stb.

A Godomár – moduláris felépítésének köszönhetően – sokoldalúan alkalmazható, minden felhasználó, gazdálkodó megtalálhatja benne a számára hasznos funkciókat, lehetőségeket. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete a Godomár program folyamatos fejlesztésével igyekszik tagjai tenyésztői munkáját és a hatóságok által előírt jelentési kötelezettségeit megkönnyíteni. Minden alkalmazója igényei szerint eldöntheti, hogy csak pl. létszámnyilvántartásra, vagy akár komplett telepirányítási rendszerként üzemelteti a programot. Előbbi esetben kevesebb a rögzítendő adat, ami kevesebb munkával jár, utóbbi esetben viszont a többlet munkáért bőséges plusz szolgáltatást nyújt a Godomár.

Dr. Török Márton – Dr. Domokos Zoltán