Utolsó módosítás 2024. máj. 28.
Hódmezővásárhely 2024

elado

1%

Tájékoztatás a kedvezményes finanszírozási konstrukciók állásáról

 (Az anyagot Dr. Vásáry Miklós szívességéből bocsájtjuk közre)

 

1.) MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram

A 133/2011. (XII. 22.) VM rendeletnek megfelelően az MFB Zrt. meghirdette az MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogramot 8 milliárd forintos hitelkerettel, melynek keretében a 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termelők forgóeszköz hitelt igényelhettek legfeljebb 20 éves futamidővel, államilag támogatott, kedvezményes kondíciókkal a 2012. január 30. és 2012. augusztus 31. közötti időszakban. A hitelprogramban a vállalkozás az ügyleti kamat és a hitelfelvételhez kapcsolódó költségek kiegyenlítéséhez 100%-os mértékű állami támogatásban részesülhet. A hitel összege a károsodás mértékével arányosan kerül meghatározásra, 100%-os károsodás esetén 1,6 millió forint hektáronként, de a hitel összege hitelfelvevőnként legfeljebb 10 millió forint, a minimális hitelösszeg legalább 500 ezer forint lehet. A hitel igénybevételéhez saját erő nem szükséges.

A hitelkérelmeket a hitelprogram értékesítésében részt vevő 11 takarékszövetkezet összesen 31 fiókjában, mint közvetítőknél lehetett beadni, a hitelt az MFB Zrt. nyújtotta az AVHGA 80%-os mértékű kezességvállalása mellett.

Az MFB Zrt. előrejelzése alapján a Hitelprogram keretében megkötött hitelszerződések darabszáma 300 körül alakul, a kihelyezett hitelek összértéke pedig várhatóan meghaladja az 1,5 milliárd forintot.

 

2.) MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

A mezőgazdaság, különösen az állattenyésztés forgóeszköz finanszírozási helyzetének javítása érdekében az MFB Zrt. 2011. május 6-án megjelent 9/2011. számú közleményében meghirdette a Hitelprogramot za alábbi főbb feltételekkel:

 

A Hitelprogram

keretösszege:                 15 milliárd Ft, amelyből 10 milliárd Ft az állattenyésztési ágazatnak, azon belül 5 milliárd forint a baromfi-, nyúl-, sertés és szarvasmarha (beleértve a hús és tejhasznosítást) ágazatban tevékenykedő termeltetők számára van elkülönítve. A növénytermesztési, kertészeti ágazat számára pedig 5 milliárd forint áll rendelkezésre.

A hitel összege:             a hitelösszeg nem lehet kevesebb, mint 1 millió Ft és nem haladhatja meg mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió Ft-ot, termeltetők esetében a 250 millió Ft-ot;

A hitel futamideje:       maximum 3 év, amely futamidőbe az 1 év türelmi idő is beletartozik;

A hitel kamata:         3 havi EURIBOR[1] + 4% RKF2[2] + legfeljebb 2,5 % hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár (A jelenlegi piaci viszonyok mellett a hitelkamata mintegy 7%, amely 3-4 százalékpont kamatelőnyt biztosít a piaci kamatozású forinthitelek 10-11 százalékos éves kamatlábával

Jelenleg 8 kereskedelmi bank 25 takarékszövetkezet, összesen 33 hitelintézet csatlakozott a programhoz és náluk már megkezdődhet a hitelkérelmek befogadása. A Hitelprogram keretében a hitelek kihelyezése 2011. július végén indult, 2012. szeptember 17-ig 1 439 millió forint hitelkihelyezés történt, 43 hitelfelvevő számára. Az átlagos hitelösszeg 34 millió forint.

A Kormány állattenyésztést támogató szándékának megfelelően az 1075/2012 (III. 28.) Korm. határozat keretében kibővítettük a Hitelprogramot az alábbiak szerint, amely módosítások június 14. óta elérhetőek:

 

  1. 1.Az állattenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelő és halgazdálkodó vállalkozások számára a hitel – a forgóeszköz finanszírozás mellett a beruházásnak minősülő – tenyészállat vásárlásra is felhasználható.
  2. 2.A hitelfelvevők köre kibővült a KKV-nak nem minősülő vállalkozásokkal.

Megjelent továbbá a csapadékhiányos időjárás és az ezzel összefüggő takarmánypiaci problémák miatti rendkívüli intézkedésekről szóló 1349/2012. (IX. 11.) Korm. határozat. A kormányhatározat értelmében módosításra kerülő MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram keretében a jövőben a baromfi és a sertés mellett a nyúl és a szarvasmarha ágazatban termeltető tevékenységet végző vállalkozások is igényelhetnek forgóeszköz, illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt. Módosul a hitel maximális futamideje 3 évről 6 évre, illetve a tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1 évről 3 évre. A termeltetők által maximálisan igényelhető hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra emelkedik. Újdonság még, hogy a hitel a jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is. Jelentős segítséget jelenthet a hiteligénylőknek, hogy a kormányhatározat értelmében a VM a hitelprogram keretében 2012. november 1-jén és azt követően hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások számára a 2012. november 1-jét követően esedékes kamatfizetéshez 50%-os mértékű, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít így az ügyfél által fizetendő kamat mintegy 3,5%/év szinten alakul. A Hitelprogram ezen módosításai várhatóan 2012. november 1-től lépnek életbe.

 

 

3.) Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

A Kormány 1047/2011. (III.16.) határozatában döntött az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók bevezetéséről, valamint azt követően megjelent az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet, amely az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt szabályozza. A 2011. szeptembere óta elérhető Folyószámlahitel a KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek (többek között a családi gazdálkodók, őstermelők, kistermelők ) kedvezményes finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel. Jelenleg az OTP Bank Nyrt., a Magyarországi Volksbank Zrt. és a Takarékszövetkezetek termékkínálatában érhető el, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) kezességvállalása mellett. Az MVH a csekély összegű (de minimis) támogatási keretek ellenőrzését és a támogatások kifizetését végzi.

 

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel főbb feltételei:

 

A hitel célja:                      a vállalkozások napi likviditási problémáinak áthidalása.

A hitel összege:                500 ezer Ft pozitív egész számú többszöröse, maximum 25 millió Ft.

Futamideje:                       maximum 3 év.

Típusa:                                 szabad felhasználású hitel.

 

Kamat:                                 1 havi BUBOR+4%/év (Jelenleg mintegy 10.8%/év.)

 

Támogatás:                        a teljes hitelösszegre és a teljes futamidőre évi 2 százalékpont kamattámogatás, valamint a teljes hitelösszegre és a teljes futamidőre az AVHGA által vállalt kezesség éves kezességvállalási díjának 50%-ig terjedő kezességvállalási díjtámogatás (de ez utóbbi nem haladhatja meg kezességvállalási díj vetítési alapjának 0,75%-át).

Igénylés menete:               A mezőgazdasági vállalkozás a hiteligénylést, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint VOSZ területileg illetékes szervezeti egységeinél (Regisztrációs Irodák) folyamatosan nyújthatja be.

Kártyadíj:                            500 ezer Ft és 4,5 millió Ft közötti hitelkeret-tartományban kedvezményesebb (bruttó) „kártyadíj” a normál Széchenyi Kártyához képest.

Támogatás formája:      A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (mezőgazdasági-, halászati-, általános csekély összegű (de minimis) támogatás).

Egyéb feltételek:

         15 millió Ft hitelösszegig a hitel fedezetéül az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 80%-os készfizető kezességvállalása mellett elégséges egy harmadik magánszemély készfizető kezessége, 15 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén egyéb ingatlan és/vagy ingó fedezet biztosítása szükséges;

-          A Folyószámlahitel igénylésének feltétele 500 ezer Ft és maximum 15 millió Ft közötti hiteligénylés esetén egy lezárt, teljes naptári (365 nap) éves gazdálkodói múlt; 15 millió Ft feletti hiteligénylés esetén két lezárt, teljes naptári (365 nap) éves gazdálkodói múlt. Egy teljes lezárt évvel nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelő is jogosult ugyanakkor Folyószámlahitel igénylésére speciális feltételek mellett: maximum 10 millió Ft hitelösszeg, illetve ”egyéb” biztosíték is bevonhatóak, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján kiadott, a kérelmező nevére szóló határozat vagy kizárólag forráshiány miatti elutasításáról szóló döntés másolatát az igényléshez csatolni kell.

-          Az ASZK Folyószámlahitel esetén a futamidő alatt előírt kötelező számlaforgalom mértéke a hitel összegével megegyező összegű;

-          A hitel maximális összege legfeljebb az előző lezárt évi hitelcél szerinti tevékenységből származó bevétele és a lezárt évben kapott területalapú támogatások együttes összegének 35%-a lehet;

-          Az ASZK esetén a vállalkozások tartósan veszteséges voltának megítélésénél figyelembe veszik a bekövetkezett vis maior eseményeket. Ezáltal a 10%-nál nem nagyobb, vis maior esemény miatt bekövetkezett veszteség az őstermelők és családi vállalkozások esetében nem minősül veszteségnek.

 

A pontos részleteket tartalmazó termékleírás a – Széchenyi Kártya Program és azon belül az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók koordinálását, közvetítését végző – KA-VOSZ Zrt. által önálló Üzletszabályzatban került meghirdetésre, azonban megjegyzendő, hogy a közvetítő hitelintézetek saját üzletpolitikájuk szerint szigoríthatnak a hitelnyújtási feltételeken. A termék Üzletszabályzata a KA-VOSZ Zrt. honlapján (www.kavosz.hu) megtalálható

Jelenleg 88 regisztrációs irodában igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel. 2012. szeptember 17-ig 489 hitelkérelem esetében került sor szerződéskötésre, összesen 2 850 millió forint összegben.

 

 

4.) Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram

A 2010 vége óta futó Hitelprogram keretében az elháríthatatlan külső oknak (vis maior) minősülő események miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelő vállalkozások igényelhetnek kedvezményes hitelt. A Hitelprogram 11 milliárd forintos keretösszeggel került meghirdetésre.

Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretében az alábbi feltételekkel lehet hitelt igényelni:

 

Hitel típusa: éven túli lejáratú forgóeszköz hitel

Hitelfelvevők köre: mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), amely egyéni vállalkozás, gazdasági társaság vagy szövetkezet formában működik, valamint mezőgazdasági őstermelő.

Kamat: 3 havi EURIBOR[3] + 3,6% RKF + legfeljebb 2,5% a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár. (A jelenlegi piaci viszonyok mellett a hitelkamata mintegy 6,4%, amely 3,6-4,6 százalékpont kamatelőnyt biztosít a piaci kamatozású forinthitelek 10-11 százalékos éves kamatlábával szemben.)

Futamidő: legfeljebb 5 év.

Hitelösszeg: a program keretében a károsodással arányos mértékben nyújtható hitel. A vis maior vagy agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel érintett szántó és legelő után legfeljebb 200 000 forint hektáronként, ültetvény után legfeljebb 500 000 forint hektáronként, egy állategység után legfeljebb 200 000 forint, de a hitel összege egyik esetben sem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
Saját erő nem szükséges.

A törlesztés a türelmi időt követően, negyedévente, vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben történik.

Támogatás formája: a hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek támogatástartalma mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Jelenleg 10 kereskedelmi bank és 27 takarékszövetkezet vesz részt a Programban, így összesen 37 hitelintézetnél igényelhető a kedvezményes hitel. Tekintettel arra, hogy a refinanszírozásra beküldött (befogadott) hitelkérelmekkel kapcsolatosan a hitelintézetek már pozitív hiteldöntést hoztak, a jelenlegi adatok alapján 10 128 millió forint hitel folyósítása 767 ügyfél számára nagy valószínűséggel prognosztizálható, a 11 milliárd forintos keretösszeg kihasználtsága ez alapján 92%-os. Az átlagos hitelösszeg 13 millió Ft. A hitel folyósításában a takarékszövetkezetek részvétele a meghatározó, részarányuk meghaladja a 70%-ot.

 

 

5.)Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram

 

Az 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat bevezette az ÚM TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot, amely a TÉSZ-ek tevékenységét támogató, éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt kínál 8 milliárd forintos keretösszegben.

A hitel összege: 50 millió Ft-tól legfeljebb 250 millió Ft-ig;

A hitel futamideje: maximum 5 év, amely futamidőbe a 2 év türelmi idő is beletartozik;

A hitel kamata: 3 havi EURIBOR + 4% (MFB kamatfelár)+ legfeljebb 3%. (A jelenlegi piaci viszonyok mellett a hitelkamata mintegy 7,5, amely 2,5-3,5 százalékpont kamatelőnyt biztosít a piaci kamatozású forinthitelek 10-11 százalékos éves kamatlábával szemben.)

Saját erő mértéke: nem szükséges.

Támogatás: A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek és a kedvezményes díjtételű kezességvállalás támogatástartalma csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

Tekintettel a TÉSZ-ek gazdasági válság következtében romló likviditási helyzetére az 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozatban módosítottuk az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot, melynek köszönhetően a Hitelprogramban alkalmazott maximális futamidő 5 évről 7 évre módosult, melyen belül a türelmi idő 2 évről 4 évre módosult. A Hitelprogram módosítására vonatkozóan megjelent a 18/2012. MFB Közlemény, így már ténylegesen igényelhető a hitel a módosult hitelfeltételekkel.

A Hitelprogram keretében eddig 32 ügyfél számára mintegy 5 milliárd forint összegű hitelkihelyezés történt.

6.) Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

 

A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet alapján az MFB Zrt. éven túli lejáratú beruházási hitelt nyújt a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásoknak, fiatal mezőgazdasági termelőknek, őstermelőknek a mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kapcsolódóan. A hitelt kezdő vállalkozások is igényelhetik. A program keretösszege 25 milliárd Ft. A felvehető hitel összege 5 – 1 000 millió Ft, fiatal agrárvállalkozó esetén 1 – 50 millió Ft. A futamideje legfeljebb 15 év, ezen belül legfeljebb 3 év türelmi idő. A végső ügyfélkamat 3 havi EURIBOR+ RKA[4] (jelenleg 4%) + legfeljebb 3%/év kereskedelmi banki kamatfelár, összesen jelenleg mintegy 7,3%/év, mely rövidtávon 2,7-3,7 százalékpontos kamatelőnyt biztosít a piaci kamatozású forinthitelek kamatával szemben. Lehetőség van a Hitelprogram esetében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére. Eddig 366 ügyfél számára több mint 16 milliárd forint összegű hitelkihelyezés történt.

A Kormány az 1207/2012. (VI.26) kormányhatározatában döntött a Hitelprogram módosításáról, amelynek köszönhetően az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból induló támogatásban nem részesülő induló fiatal gazdák kedvezményes hitelt igényelhetnek a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján legfeljebb 40 000 euró támogatástartalommal, amelyet termőföldvásárláshoz is felhasználhatnak, továbbá a szabad mezőgazdasági de minimis kerettel rendelkező mezőgazdasági termelők is igényelhetnek kedvezményes termőföld-vásárlási hitelt – akár megkezdett beruházáshoz is - de minimis keretük terhére a Hitelprogram módosítására vonatkozó MFB közlemény megjelenését követően.

 

7.) MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program módosítása

Megjelent a 19/2012. MFB Közlemény az 1261/2011. (VII. 27.) Korm. határozat alapján módosításra kerülő MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról, amelynek célja a pénzügyi és gazdasági válság hatásának mérséklése, a KKV-nak minősülő élelmiszer-feldolgozó vállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése, amelynek érdekében az MFB Zrt. bankgarancia vállalással megkönnyíti az egyébként életképes vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét.

A bankgarancia program kondíciói az alábbiak:

A bankgarancia mértéke

A garantálni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tőke összegének 80%-a, de legalább 40 millió (eredetileg 200 millió) - és legfeljebb 2000 millió forint lehet vállalkozásonként.

A bankgarancia díja

A vállalt bankgarancia összege után évenként kell garancia díjat fizetni.

A díj mértéke a vállalkozás minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 – 6,3%/év. A KKV-nak minősülő vállalkozások legfeljebb 1,5 millió eurónak megfelelő garanciavállalásig, kedvezményes , de minimis támogatási elemet tartalmazó, maximum 1,5%/év garanciadíj mellett is igénybe vehetik a bankgaranciát.

Bírálati díj

A vállalkozások az MFB Zrt. részére – a bírálat eredményétől függetlenül – egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,2%-áról 0,1%-ára csökkent.

A garanciakérelmet az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatóságára kell benyújtani.

Mindeddig 17 ügylet keretében 12, 2 milliárd forint összegben került sor garanciavállalásra.

 

8.) Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

 

A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatást lehet igénybe venni az alábbiak szerint:

a) mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez;

b) az állattartó telepek korszerűsítéséhez;

c) a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházáshoz;

d) mezőgazdasági gépek és berendezések lízingbe vételéhez.

A támogatás formája:

a) beruházási hitel esetén kamattámogatás;

b) új gép és technológiai berendezés lízingbe vétele esetén lízingdíj kamattámogatás;

c) kezességvállaló intézmény által nyújtott kezesség, készfizető kezesség formájában igénybe vehető támogatás.

A támogatás mértéke: a hitelkamat és lízingdíj-kamat 50%-a, amennyiben az egyéb feltételek teljesülése esetén a hitelkamat és a lízing-díj kamat nem haladja meg a 3 havi BUBOR+2%/év mértéket.

 

Budapest, 2012. szeptember 17.[1] A 2012. szeptember 17-i 3 havi EURIBOR értéke 0,248%.

[2] Az RKF2 a Hitelprogramra vonatkozó MFB kamatfelár mértéke.

[3] A 2012. szeptember 17-i 3 havi EURIBOR értéke 0,248%.

[4] Az RKA a Hitelprogramra vonatkozó MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, és a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértékét.