Utolsó módosítás 2018. nov. 12.
Eladó állomány

elado

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete 2016. november 16.-án Lajosmizsén tartotta tisztújító Közgyűlését, ahol a 9 tagú új elnökség megválasztására került sor. A Közgyűlésen 182 szavazásra jogosult tag közül 70-en éltek a választás jogával. A résztvevők 4 éves időtartamra szóló megbízást adtak az új Elnökségnek.

TISZTSÉGVISELŐK

 

Elnökké választották Bujdosó Mártont a lajosmizsei Charolais Kft. ügyvezetőjét

Az elnökség megválasztott tagjai:

Anka István (Kunadacs) mezőgazdasági vállalkozó,

Dr. Baranyi István (Pusztaföldvár) mezőgazdasági vállalkozó,

Jancsó István (Hordeum Kft, Léh)

ifj. Németh Antal (Néma Kft, Akasztó)

ifj. Németh György Akasztó)

Osvay György (Szerencsi Mg. Zrt.)

Papp Sándor* (Abaúji Papp Charolais Kft, Alsóvadász),

ifj. Taskó József (Mezőcsát)

 

*Süle Katalin (Kiscsehi) a megválasztását követően lemondott az elnökségi tagsági tisztségéről, így a jelöltek közül következő legtöbb szavazatot kapott Papp Sándor is az elnökség tagja lett.

A következő tisztújításra 2020-ban kerül sor.

 elnokseg 2016 tol

Az új elnökség tagjai balról: Osvay György, Anka István, Jancsó István, Papp Sándor, Bujdosó Márton elnök, Dr. Baranyi István, ifj. Taskó József, if. Németh György, ifj. Németh Antal.

A Felügyelő Bizottság tisztségviselőinek megválasztására 2015. március 20.-án Kunpeszéren megtartott közgyűlésünkön került sor.

Elnök:             Zsellér Pál (Zsellér Kft, Kiskunhalas Ügyvezetõ igazgató).
Tagjai:            Panda György (Szentkirály, mezőgazdasági vállalkozó, J-N-SZ megyei ENAR Koordinátor)

                      

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól, tisztújításra 2019-ben kerül sor.

A Felügyelő Bizottság (FB) elnöke, Zsellér Pál:

 

 

 

 

 

 

 

A FB tagja

 

 

 

 A FB tagja Panda György pandagyorgy

  

 

 

 

 

 

 Osvay György elnökségi taggá történt megválasztásával egyidejűleg lemondott a Felügyelő bizottsági tagságáról.

Tisztségét a 2017. április 12.-i vecsési közgyűlésen megválasztott Panda György vette át.

 

2017. február 21.-én Dicházán tartotta ülését a Tenyésztési Szakbizottság (TSzB), melynek tagja minden törzstenyészet. A szakbizottság elnökének négyéves időtartamra választotta Anka Istvánt (Kunadacs). A TSzB az aktuális, azonnali reagálást igénylő ügyek kezelésére Intézőbizottságot is választott szintén négyéves időtartamra,

melynek elnöke:              Anka István

Tagjai:                             Nagy Pál (NPK Charolais Farm Kft.)

Németh Antal (Néma Kft.)

                                       Papp Sándor (Abaúji Papp Charolais Kft.)

és Bujdosó Márton az MCTE elnöke, aki automatikusan tagja a bizottságnak.