Utolsó módosítás 2024. júl. 05.
Jubileumi tenyészbika vásár Lajosmizsén

elado

1%

Zökkenőmentes tenyészállat behozatal

Mit kell tennie annak, aki pedigrés tenyészállatot szeretne behozni külföldről?

Javasoljuk, hogy minden külföldi behozatal esetén körültekintően járjon el az importőr. A tenyészcélt, az igényelt típust (törzshossz, ráma, izmoltság, csontozat vastagsága, tejtermelő képesség stb.) előzetesen meg kell határozni. Azokban az országokban, ahonnan importálni érdemes, rendelkezésre állnak tenyészérték (TÉ) adatok, amelyek figyelembe vétele mindenképpen javasolható. Például a francia Charolais Optimal katalógus, és annak értelmezése (a tagok részére fenntartott oldalon megtalálhatják a tagjaink) nagyszámú TÉ ismeretet tartalmaz, amelyeket a saját válogatásunk során magunk is felhasználhatunk. Ezek alapján a legfontosabb tulajdonságok tekintetében TÉ minimumokat kell meghatározni (pl. ellés lefolyása, tejtermelés, gyarapodás, küllemi tulajdonságok stb.) az egyed esetében. Ha ilyennel még nem rendelkezik az eladásra felkínált állat, akkor az apa és az anya adott tulajdonságra számított TÉ-eit kell figyelembe venni. (Az utód adott tulajdonságra számított tenyészértékét egyszerű számtani átlaggal számítjuk (A+B)/2.) Csak a TÉ minimumok alapján előzetesen szelektált üszők és tenyészbikák közül válogassunk küllem alapján. Ha ezt nem tesszük meg, akár kellemetlen meglepetésekben is lehet később részünk! Hiába a legszebb fenotípus, ha az üszőnek esetleg nem lesz teje, vagy esetleg nehézellést örökít!

JAVASOLJUK, hogy az import lebonyolítása előtt egyeztessenek az MCTE ügyvezetéssel!

A behozatal során az állattal szemben támasztandó állategészségügyi feltételeket legcélszerűbb az illetékes hatósági állatorvossal, Megyei Állategészségügyi Állomással egyeztetni. Ennek részleteire e helyt nem térünk ki.

RÉSZLETES SZABÁLYAINK:

Aki charolais tenyészbikát, tenyészüszőt szeretne behozni Magyarországra, annak egyesületünk Tenyészanyagimport-szabályzata és a jelenleg érvényes hatósági eljárásrend alapján a következők szerint kell eljárnia:

Tenyészbikák esetében:

 1. Rendelkezzen(ek) a bika(bikák):

  1. Származási igazolással (pedigré), ÉS

  2. Teljesítmény-adatokkal – választást követően is:

   1. Központi STV (sajátteljesímény-vizsgálat) eredményekkel (napi gyarapodás teszt alatt és index, küllempontok, stb.), VAGY legalább

   2. Üzemi STV eredményekkel: hiteles súlymérések alapján számított választási kor UTÁNI gyarapodási értékekkel (ez a gyakorlatban ún. „Bovins croissance” lap, melyen az éves kori súly és gyarapodás indexe is szerepel, nem csak a 210 napos), ÉS

   3. A születés körülménye, választási súly és STV gyarapodás INDEX-ei tekintetében el kell érnie a 90 %-os minimális küszöbértéket ÉS

  3. DNS-kártyával, ami az egyed DNS mintáját jelenti ISAG szabvány szerint   és nem feltétlenül származásvizsgálat része (csak az ún. mikroszatellites v. STR DNS-kártya elfogadható, genomos, azaz SNP DNS-kártya NEM)

 2. A behozatali szándékot a legkésőbb a behozatalkor ÍRÁSBAN jelezze az ügyvezetésen, az azonosító(k) és a fenti dokumentumok beküldésével egyidejűleg.

 3. A behozatali szándékot a legkésőbb a behozatalkor ÍRÁSBAN jelezze a NÉBiH Állattenyésztési Igazgatóságán, az azonosító(k), ivar, fajta megadásával.

 4. Egyesületünk a Tenyészanyagimport-szabályzata értelmében regisztrációs díjat számít fel, melynek mértéke 20 000 Ft/tenyészbika, melynek megfizetése a behozatali engedély kiadásának feltétele.

 5. Amennyiben a teljesítmény-adatok a bejelentéssel egyidejűleg nem kerülnek benyújtásra, vagy ésszerű határidőn belül nem kerülnek pótlásra, az ügyvezetés a regisztrációs díjon felül különeljárási díjat számít fel, mely a regisztrációs díj négyszerese. Egyéb szükséges dokumentumok hiánya minden esetben a honosítás elutasítását vonja maga után.

Tenyészüszők esetében:

 1. Rendelkezzen(ek) az üsző(k):

  1. Származási igazolással (pedigré), ÉS

  2. Lehetőség szerint DNS-kártyával, ami az egyed DNS mintáját jelenti ISAG szabvány szerint (célszerű az ún. mikroszatellites v. STR DNS-kártya, a genomos, azaz SNP DNS-kártya jelenleg még a hazai gyakorlatban nem elfogadott) (később saját költségen pótolható a hazai laborban), ÉS

  3. Vemhes üsző(k) esetén a vehem (lehetséges) apjának tételes megjelölésével, annak (azok) pedigréjével és DNS-kártyájával (csak az ún. mikroszatellites v. STR DNS-kártya elfogadható, genomos, azaz SNP DNS-kártya NEM)

 2. A behozatali szándékot legkésőbb a behozatalkor ÍRÁSBAN jelezze az ügyvezetésen, az azonosító(k) és a fenti dokumentumok beküldésével egyidejűleg.

 3. A behozatali szándékot a legkésőbb a behozatalkor ÍRÁSBAN jelezze a NÉBiH Állattenyésztési Igazgatóságán, az azonosító(k), ivar, fajta megadásával.

 4. Egyesületünk a Tenyészanyagimport-szabályzata értelmében regisztrációs díjat számít fel, melynek mértéke 1 000 Ft/tenyészüsző, melynek megfizetése a behozatali engedély kiadásának feltétele.

 5. Amennyiben a szükséges dokumentumok a bejelentéssel egyidejűleg nem kerülnek benyújtásra, az ügyvezetés a regisztrációs díjon felül különeljárási díjat számít fel, mely a regisztrációs díj négyszerese.

Amennyiben további kérdés merülne fel a témával kapcsolatosan, szívesen segítünk!