Utolsó módosítás 2022. jan. 27.
Tenyészetlátogatás Tiszaszentimrén

elado

1%

 

VERSENYSZABÁLYZAT

élőállat bemutatóra

A Közgyűlés elfogadta 2015. március 20-án, Kunpeszéren

 

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének elnöksége évente két, lehetőség szerint országos, vagy regionálisan szervezett kiállítást jelöl ki az egyesület tagjai tenyésztői munkájának megmérettetése céljából. A kiállításokon döntő az állatok külleme, termelési limiteket nem határozunk meg. A Tenyésztési Szakbizottság legkésőbb három hónappal a kiállítás kezdete előtt közzéteszi a kiállítás helyszínét és idejét. Minden versenyre vonatkozóan kijelölésre kerül egy kiemelt kategória, amelyben való indulást szorgalmazza az Egyesület a színvonalasabb verseny érdekében.

 1. Bírálati kategóriák, korcsoportok

  1. Növendék üsző (éves)[Választástól 18 hónapos korig{nem több, mint 548 nap}, amit a bírálat első napján még nem haladott meg.]

  2. Növendék üsző (két éves) [A bírálat első napján idősebb, mint 548 nap, de nem idősebb 27 hónaposnál.] (Vemhességi státuszáról állatorvosi igazolás szükséges)

  3. Vemhes üsző Elbírált, legalább 2 hónapos vemhes. Nem lehet idősebb a kiállítás első napján 36 hónaposnál.

  4. Fiatal tehén borjával [A tehén a kiállítás első napján még nem töltheti be a négy éves kort. A borjú nem töltheti be a 8 hónapos kort.]

  5. Vemhes tehén [A tehénnek igazoltan megállapított vemhesnek kell lennie.] (Vemhességi státuszáról állatorvosi igazolás szükséges)

  6. Anyatehén borjával [A borjú nem töltheti be a 8 hónapos kort.]

  7. Hízó bika

  8. Növendék bika 1-2 éves [A bírálat első napján még nem töltötte be a két évet, valamint STV-t követően rendelkezik tenyésztésre alkalmas minősítéssel, vagy még folyamatban van a STV-a.]

  9. Növendék bika 3 éves [A bírálat első napján már betöltötte a két évet, de a négy éves kort még nem érte el.]

  10. Felnőtt tenyészbika [A bírálat első napján már betöltötte a négy évet.]

  11. Család, ivadékcsoport (anya és legalább két utódja, esetleg az apa is; apaállat ivadékcsoportja)

A tenyészállatok korosztályonkénti versenykategóriáinak győztesei ivar szerint összevetésre kerülnek a „Legszebb nőivarú” és a „Legszebb tenyészbika” cím elnyerése érdekében.

A „Legszebb nőivarú” és a „Legszebb tenyészbika” összevetésével a „Legszebb charolais tenyészállat” kerül meghatározásra.

Amennyiben a kiállítás központi rendezősége kiír fajtaközi összevetést, vagy „Tenyésztési Nagydíj”-at, a legszebb charolais tenyészállat vehet részt a megmérettetésen.

 1. A versenyre kerülő állatoknak rendelkezniük kell a

  1. szokásos és az előírt állategészségügyi igazolásokkal,

  2. származási igazolással (kivétel a „hízó bika” kategória)

 2. A versenyre ”A” törzskönyves charolais állatokat lehet nevezni. Kivétel a hízó bika kategória, ahová a jól látható charolais fajtajelleg megléte is elég.

 3. Az állatok előkészítése:

  1. A kiállítás előtt időben el kell végezni a körmözést

  2. A tisztára mosott, fésült, kefélt szőrzetű állatok nyírás nélkül kerülnek bírálatra és felvezetésre. Wax (viasz) használata megengedett. A jól előkészített állat hátán a szőr lefelé fésült, míg az oldalán és a combon felfelé, mely az apró küllemi hibákat, kevésbé erőteljes izomzatot akár javítani is képes, az állat küllemét még előnyösebben is láttathatja.

  3. Amennyiben egy állat nem megfelelő előkészítettséggel jelenik meg, az – a rendezőség döntése alapján – a kiállításról és a versenyről is kizárható. Ha az elszállítás technikailag nem megoldható, csak a kiállítás befejeződése után, úgy a rendezőségnek joga van az állat kizárásáról a közvéleményt írásban tájékoztatni.

 4. Bírálat módja

Az állatok kötőféken, vezetőrúdon kerülnek felvezetésre a bírálat céljára kijelölt területen. A felvezetés sorrendje: Először a nőivar kezdődik, korcsoport szerint növekvő sorrendben (a vemhes tehénnel, majd az anyatehén borjával kategóriával fejeződik be. Ezt követi a nőivar győzteseinek az összevetése.) A hímivar bírálatát a „hízóbika” kategória nyitja, majd a tenyészbikák következnek – növekvő korcsoport szerint. A hímivar bírálatát a korosztályok győzteseinek az összevetése, a „Legszebb tenyészbika” megválasztása zárja.

  1. Az állatok az óramutató járásával egyező irányú felvezetéssel, életkor szerinti növekvő sorrendben kerülnek összevetésre a kategóriák versenyeinek az indításakor. A tenyésztőnek gondoskodnia kell az állatai vezethetőségéről. Amelyik állat nem vezethető, azt a bíráló bizottság kizárja a versenyből.

  2. A megfelelő előkészítés, a biztonságos felvezetés elsőszámú felelőse az, aki az állatot nevezte a versenyre. A kiállítás és a verseny rendezője a szokásos és elvárható biztonságos környezet megteremtéséért felel.

  3. A tenyészbikáknál az orrkarika meglététől biztonsági okokból nem lehet eltekinteni, ha azonban az állat nyugodt, kötőféken is vezethető.

  4. A növendék és felnőtt tenyészbikákat egy, vagy két fő vezeti fel.

  5. A felvezetés egyenruhában történik. (Sötét cipő, farmernadrág, fehér ing vagy az MCTE által biztosított fehér, vagy egységes színű pólótrikó.

 1. Bírálók

  1. Alkalmanként az elnökség által felkért személyek. Egy fő vezetőbíró és egy - két személy segédbíró. Külföldi bíráló a tevékenységét önállóan végzi.

 2. Díjazás

  1. Díjak és bemutatott állatok aránya

   1. A verseny első három helyezettje díjazható, kategóriánként 1-1 első, második és harmadik díj kerülhet kiadásra.

   2. A bírálóbizottság döntése alapján van lehetőség arra, hogy az első helyezés díját nem adja ki.

   3. A kategóriában versenyző állatok számának függvényében kiadható díjak:

a) 1 állat esetén nincs verseny

b) 2-3 állat esetén csak 1 első díj adható ki

c) 4-5 állat esetén csak 1. és 2. díj adható ki

d) 6 vagy több állat esetén harmadik díj is kiadható

   1. Ha valamely kategóriájában kevesebb, mint hat állatot neveznek a versenyre, akkor a kategóriák összevonhatók.

  1. A díjakról a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete gondoskodik.

  2. A verseny fődíja

Kiállításonként egy fődíj kerül kiadásra. A fődíjat a pontverseny alapján legeredményesebb kiállító nyeri el. A pontversenybe azok a kategóriák számítanak be, amelyekben minimum 3 tenyésztő versenyez. Elsőtől hatodik helyezésig minden helyezett állat pontot kap (1. hely = 10 pont, 2. 7, 3. 5, 4. 3, 5. 2, 6. hely = 1 pont) Pontazonosság esetén az dönt, hogy kinek van több első helyezése. Ha ez is azonos, akkor a második helyezések számát kell összevetni és így tovább.

  1. A résztvevőknek bárki felajánlhat különdíjat, az odaítélés okának pontos megjelölésével.

  2. A díjkiosztás ünnepélyességéről a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete gondoskodik.

 1. Nevezés

  1. A versenyre olyan tenyésztő nevezhet, aki igazoltan tagja a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének, vagy olyan külföldön gazdálkodó, aki más külföldi tenyésztő szervezetnek tagja.

  2. Egy tenyésztő kategóriánként maximum 2 állattal nevezhet.

  3. Nevezési díj

   1. Öt állatig a nevezés díjmentes. E felett kategóriánként (pl.: anyatehén borjával, család, tenyészbika stb.) 15 000 Ft, mely darabszámot és összeget a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete a verseny meghirdetése előtt módosíthatja. (Ha például egy tenyésztő két anyatehénnel és borjaival indul a versenyen, akkor ennek kétszer tizenötezer forint a nevezési díja.)A nevezés a kiállításra történő jelentkezéssel automatikusan megvalósul. Van lehetőség a kiállítás előtt nyolc nappal az ügyvezetésre írásban jelezni, hogy a fajta versenyében nem kíván a tenyésztő az állatával részt venni.

 

A Közgyűlés 3/2015. (III. 20.) számú határozatával elfogadta .

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteles:

 

Jancsó István sk.

elnök