Utolsó módosítás 2024. júl. 05.
Jubileumi tenyészbika vásár Lajosmizsén

elado

1%

SEGÉDLET a 2012-es hazai Ch Group Breedplan álományjelentésének olvasásához

SEGÉDLET

A 2012-es Charolais Group Breedplan állományjelentésének az olvasásához

Fordította és kiegészítette: Dr. Domokos Zoltán

 

EBV: TÉ, (= tenyészérték), az állat becsült genetikai értéke minden egyes termelési tulajdonságra. A TÉ minden egyes tulajdonság tekintetében visszatükrözi a várható teljesítménykülönbséget, amit a fajtaátlaghoz viszonyítva mutat meg. Átlagosan a különbség fele megy át az állat ivadékaiba.

A jelentésben található TÉ-ek a különböző tenyészetekben rendelkezésre álló teljesítmény információkból kerültek kiszámításra az állat, a szüleik, utódjaik és közeli rokonaik teljesítményének figyelembe vételével. Ezek az információk az állat különböző teljesítményeinek mérésekor tapasztalt életkora és az anya életkora alapján korrekcióra kerülnek, miközben a tenyészetek, évek, ellési évszakok közötti különbségeket és az eltérő menedzselési, párosítási és szelekciós hatásokat is figyelembe veszi.

Amennyiben valamelyik állatnál nincs TÉ adat feltüntetve, ez azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre az állat adott tulajdonsága TÉ-nek jelentéséhez elég információ.

ACC: Ismételhetőség, megbízhatóság, regressziós koefficiens, (%)

Az ismételhetőség (%) az állatról és annak közeli rokonairól (különösen az ivadékainak száma alapján) rendelkezésre álló teljesítmény információkon alapul. Az ismételhetőséget az adott tulajdonság örökölhetősége és egyéb feljegyzett tulajdonságokkal való korrelációja is befolyásolja. Éppen ezért az ismételhetőség a TÉ megbízhatósági szintjét jelzi.

Az ismételhetőség tartománya 0-99 %-ig terjed és jelzi az egyes tulajdonságok további ivadékok adatainak hatására bekövetkező TÉ változásának a valószínűségét. A lehetséges változások nagysága, terjedelme az ismételhetőség növekedésével csökken. A 75% alatti ismételhetőséget gyengének, 76-90% között közepesnek és 90% felett magasnak tekintjük.

A pdf táblázatokban az apa és anya jelentésekben az ismételhetőség adatok a TÉ adatok alá vannak kinyomtatva., míg a borjak jelentésében ez a TÉ mellé kerül.

 

1. &: jelzi a tengerentúlról származó örökítő értékeket, melyek felhasználásra kerültek a TÉ számítások során.

*: Jelzi, hogy az állatnak volt borja a legutolsó törzskönyvi évben.

2. ANIMAL NAME: Az állat egyesületben nyilvántartott neve.

IDENT: Az egyesületi egyedazonosító.

3. SIRE: Az APA azonosító száma.

4. DAM: az ANYA azonosító száma

5. NUM HERD: A tenyészet nyilvántartási száma, amelyben az állatnak nyilvántartott teljesítményű ivadéka van.

6. PROG ANLY: elemzésbe bevont sajátteljesítménnyel rendelkező ivadékok száma

7. SCAN PROG: Elemzésbe bevont ultrahanggal vizsgált ivadékok száma

8. CARC PROG: Elemzésbe bevont, vágóhídi karkasz adatokkal rendelkező vizsgált ivadékok száma

9. PERF DTRS: Az állat azon leányainak a száma, melyek ivadékainak van 200 napos súlyadata. Ez jelzi a direkt információ számát, ami alapján a tejtermelési tenyészérték értékelhető.

10. CALVING EASE EBVs Könnyű ellés TÉ-e:(CE) az ellés lefolyás kódok, a születési súly és a vemhességi idő alapján számítódik. Minél nagyobb a TÉ annál kedvezőbb, ez jelzi a könnyű ellést.

DIR: A könnyű ellés direkt hatása: jelzi az egyed befolyását az ivadékai születésének lefolyására

DTRS: A könnyű ellés lányokon kifejtett hatása: jelzi, hogy az adott egyed leányai ellésének lefolyása hogyan tér el az átlagtól.

Ezek a TÉ-k csak a legalább 50% ismételhetőségű apaállatok esetében érhetők el.

11. GL: Vemhességi idő TÉ-e (nap): Mesterséges termékenyítés adatain alapul. Az alacsonyabb negatív TÉ a könnyebb ellést jelzi és a születés utáni nagyobb növekedést.

12. BWT Születési súly TÉ (kg): jelzi a születési súly genetikai potenciálját. Minél kisebb a születési súly TÉ-e annál kisebb a születési súly potenciálja az apa ivadékaiban és a nehézellés valószínűsége. Ez különösen fontos, amikor üszőkön való használatra válogatunk bikákat.

13. SS: Herekörméret TÉ-e (cm): a hímivarúak termékenységének a sperma mennyiségére és minőségére vonatkozó jelzésére szolgál. Nagyobb (pozitív) TÉ nagyobb termékenységet jelent. A herekörméret TÉ szintén pozitív kapcsolatban van a nőivarúak termékenységével is.

14. DC: A következő borjazásig eltelt napok TÉ-e (nap): a nőivarúak termékenységének indikátora, mely a bikával történt első találkozásról a rákövetkező ellésig az átlaghoz képest eltelt időt jelzi. A későn ellő teheneket és a nem ellőket bünteti a rendszer. Bika tulajdonságként jobban használatos. Alacsonyabb, negatív TÉ-ket preferáljuk, melyek az apa leányainál kevesebb nap alatt való vemhesülést jeleznek. Ezek a TÉ-k jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

15. MILK: 200 napos tejtermelés TÉ-e (kg):Az állat tejtermelő képességét becsli és azt az extra borjúsúlyt jelzi, ami az apa leányaira gyakorolt genetikai hatása és a tejtermelésen, valamint az anyai tulajdonságokon keresztül fejt ki. Átlag feletti 200 napos tejtermelésű TÉ-kel rendelkező bikáktól átlag feletti tejtermelési potenciával rendelkező leányokat várunk. Hogy az adott állományban növeljük a tejtermelő képességet, ahhoz válaszunk jóval az adott tenyészet átlaga fölötti TÉ-ű bikákat és lehetőleg nagy megbízhatósági értékkel. Egy állat 200 napos tejtermelési TÉ-e rendszerint kevésbé megbízható, mint a növekedési TÉ-ek, mivel e tulajdonság örökölhetősége alacsonyabb és időben később jelentkezik a lányok borjazása, mely a TÉ kiszámításához szükséges.

16. 200: 200 napos növekedés TÉ-e (kg): egy állat növekedési genetikai potenciáljának becslése választásig. Ezt a tulajdonságot akkor kell hangsúlyozni, ha a borjakat kis súlyban értékesítik. 80-tól 300 napos korig mért állatok súlyát veszik figyelembe, amit az anya korának figyelembe vételével 200 napra korrigálnak. Ez a TÉ az állat fiatalkori gyarapodási genetikai értékére vonatkozóan a legjobb becslést adja. Az ivari koraérésre utaló adatokat ez esetben szintén fontos figyelembe venni.

17. 400: 400 napos súly TÉ-e (kg): egy állat növekedési genetikai potenciáljának becslése éves korig. 301-től 500 napos korig mért állatok súlyát veszik figyelembe, amit 400 napra korrigálnak. Ezt a tulajdonságot akkor kell hangsúlyozottan figyelembe venni, amiikor éves kor körüli értékesítés jellemzi a tenyészetét, vagy amikor növelni kívánja a borjainak a súlyát. Ez a TÉ az állat éveskori gyarapodási genetikai értékére vonatkozóan adja a legjobb becslést.

18. 600: 600 napos súly TÉ-e (kg): egy állat növekedési genetikai potenciáljának becslése felnőtt korig. 501-től 900 napos korig mért állatok súlyát veszik figyelembe, amit 600 napra korrigálnak. Ezt a tulajdonságot abban az esetben kell fokozottan figyelni, ha nagy súlyú hizlalást folytat, vagy az ivadékok növekedési potenciáját növelni szeretné. Ez a TÉ az állat éveskor feletti gyarapodás genetikai értékére vonatkozóan adja a legjobb becslést.

19. MWT: Felnőttkori tehénsúly TÉ-e (kg): a genetikai differenciát becsli az 5 éves tehenek súlya között. A bikák esetében ez a TÉ a leányai följegyzett súlymérési adatain alapul (a borjai választás ± 2 héten belül). A ranch típus esetében a kisebb, vagy mérsékeltebb tenyészértékeket rendszerint jobban kedvelik, míg a francia típusoknál ennek inkább az ellenkezője igaz.

20. CWT: Karkasz súly (CW) TÉ-e (kg): a genetikai különbségek indikátora a 650 napra standardizált karkasz súlyok alapján. Ezek a TÉ-ek jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

21. EMA: Hosszú hátizom terület (EMA) TÉ (cm2): 300 kg-ra korrigált karkaszra vetített, 12/13-ik borda között mért hosszú hátizom terület genetikai potenciáját jelzi. Viszonylag magasabb hosszú hátizom területtel rendelkező apák TÉ-étől azt várjuk, hogy jobban izmolt és magasabb színhús kitermelési százalékúak lesznek az ivadékai, ugyanakkora karkasz súly esetében, mint egy alacsonyabb hosszú hátizom területű apa esetében. Ezek a TÉ-ek jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

22. RIB: Bordaközi faggyú (RIB) TÉ (mm): megmutatja egy állat 300kg-ra standardizált hasított felének genetikai potenciáját faggyú vastagságra nézve, amit a 12/13-ik borda tájékon vizsgálnak. Apák alacsony vagy negatív faggyúvastagsági TÉ-kel várhatóan soványabb ivadékot termelnek, bármely karkaszsúlyban, mint a nagyobb TÉ-kel rendelkező apák. Ez a tulajdonság utal az ivari koraérésre is. Ezek a TÉ-ek jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

23. RUMP: Farfaggyú (RUMP) TÉ (mm): megmutatja egy állat 300kg-ra standardizált hasított felének genetikai potenciáját faggyú vastagságra nézve, amit az úgynevezett P8 tájékán (a medence hosszának középtáján, mintegy 10 cm-re a gerinctől) vizsgálnak. Apák alacsony vagy negatív faggyúvastagsági TÉ-kel várhatóan soványabb ivadékot termelnek, bármely karkaszsúlyban, mint a nagyobb TÉ-kel rendelkező apák. Nagyobb TÉ nagyobb bőr alatti faggyút jelez és ez a tulajdonság utal az ivari koraérésre is. Ezek a TÉ-ek jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

24. RBY%: Színhús kitermelési (RBY) TÉ (%): jelzi az állatok genetikai potenciájában levő különbséget a 300 kg-ra standardizált karkaszból kinyerhető színhús tekintetében. Magasabb TÉ-kel rendelkező apáktól nagyobb színhús termelést várunk. Ezek a TÉ-ek jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

25. IMF%: Márványozottság (IMF) TÉ (%): a 12/13-ik bordaközi tájékon mért izmon belüli faggyúmennyiség tekintetében jelzi az állatok közötti genetikai különbséget, 300 kg-ra standardizált karkaszra vetítve, pozitív TÉ-kel rendelkező apáktól nagyobb márványozottsági %-kal rendelkező utódokat várunk. A tulajdonság megítélése a piac függvénye, de többnyire a márványozottabbat kedvelik. Ezek a TÉ-ek jelenleg nem elérhetőek a Magyar Charolais BREEDPLAN-ben.

 

SPECIFIKUS INFORMÁCIÓK AZ ANYAÉRTÉKELŐ LISTÁHOZ

Fejléc: A jobb felső sarokban az anyajelentésnél láthatja a szelekciós kritériumokat az anyatehenei esetében. Ez rendszerint (Aktív anyák = melyeknek volt borjuk az utolsó 3 évben). Tehát csak azok az anyák kerülnek fel a tenyészet, születési év és azonosító sorrendű listára, amelyeknek volt borjuk az utolsó 3 évben.

1ST CALF: Első borjún értjük azt az évben kifejezett kort, amikor először ellett a tehén.

CALV INT: Átlagos két ellés közötti időn értjük az átlagos két sikeres borjazás közötti időt. Donorok esetében melyek embriókimosási programban voltak „dnr” kerül felírásra a listára.

MILK: Becslés az állat tejtermelésre vonatkozó genetikai értékére. Tehenek esetén ez csak a saját tejtermelési genetikai potenciáljukat jelzi. (ami a borjaik 200 napos súlymérésén alapul.)

 

SPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A BORJÚ ÉRTÉKELŐ LISTÁHOZ

Fejléc: A jobb felső sarokban az borjú jelentésnél láthatja a szelekciós kritériumokat a borjai esetében. Ez rendszerint (Aktív borjak = melyek fiatalabbak 3 éves kornál). Tehát csak ezek a borjak kerülnek fel a listára. A listázási sorrend a tenyészet, születési év és azonosító.

BIRTH DATE (Születési dátum): A borjú születési dátuma nap/hónap/év-ben kifejezve.

TRAIT INDICATORS: Ez listázza azokat a tulajdonságokat, amelyek a Magyar Charolais Tenyésztők BREEDPLAN-je számára jelenthetőek. A 200, 400, 600 napos súlyok TÉ-nek a számítására 2-2 súlyadat jelenthető az adatbázisban. Abban az esetben, ha csak egy megfigyelés volt egy tulajdonságra, akkor egy betű is ki lesz nyomtatva (pl. W) ami azt jelenti, hogy csak egy 200 napos súly megfigyelés volt. Ha két megfigyelés volt az adott tulajdonságra, akkor a „2” lesz odanyomtatva. Ha üres a hely, ez azt jelzi, hogy nem volt az adott tulajdonságra megfigyelés.

 

Heading

G

B

2

4

6

S

E

R

P

I

C

Trait

GL

BWT

200

400

600

SS

EMA*

RIB*

P8*

IMF*

Carcase#

* Élő állat ultrahang adata

# Vágóhídi karkasz adat

 

TREND JELENTÉS

Genetikai trend jelentések

Ezek a jelentések adják az ön tenyészete adott évben született állatainak átlagos TÉ adatait minden egyes tulajdonságra. A TÉ-ek kumulatív (összeadódó) változását mutatják. A borjak száma a TÉ-kel rendelkező borjak összes számát jelenti. Az anyák genetikai trendje ezen borjak anyáinak átlagos TÉ-eit jelenti.

A grafikonokon szintén látható a tenyészet mellett a fajtaátlag trendje is.

Fenotípusos trend jelentés

Ezek a jelentések megmutatják az ön állománya adott évben született minden borjának átlagos, korrigált teljesítményét (ivaronkénti bontásban). A megfigyelések száma az adott évben született, az adott tulajdonságra teljesítmény felvétellel rendelékező állatok számát mutatja meg. Ez a jelentés az ön tenyészetére koncentráltan évről évre mutatja meg az állatok teljesítményében bekövetkező hullámzásokat. A fenotípusos trend jelentések NEM összehasonlíthatóak a különböző tenyészetek között.

A fajta átfogó genetikai trendje

A fajta átfogó genetikai trendjének jelentései eltérőek az egyes állományok genetikai trendjének jelentéseitől, kivéve, ha magukban foglalják az összes állomány teljesítmény információját, amelyeket 2012-ben elemzett a Magyar Charolais Breedplan. Ezeknek a jelentéseknek az ön tenyészete genetikai trendjével való összehasonlításával ön képes lesz kiértékelni, hogy vajon az ön állománya a fajta átlaga alatt, vagy felette van-e.

A fajta jelenlegi genetikai szintje az összes 2010-ben született összes borjú átlagos tenyészértékeiből megállapítható. Ezeket a TÉ-eket az 1. számú táblázat tartalmazza. Egy bizonyos állat TÉ-nek az átlagos TÉ-kel történő összehasonlítása megmutatja, hogy vajon az adott állat vajon a fajta átlagos genetikai szintje felett, vagy alatta van-e. A „percentile” (százalékosztály) jelentés szintén használható az állatok, azok tenyészértékeinek rangsorolására a genetikai kapcsolatokkal rendelkező tenyészetek között. Erre a jelentésre való hivatkozással ön képes lesz meghatározni az állatai teljesítményeinek a helyét, összehasonlítva az összes 2010-ben született állattal, felhasználva a 2012 GROUP BREEDPLAN elemzést.

1. Táblázat: A Magyar Charolais 2012-es GROUP BREEDPLAN elemzéssel számított átlagos tenyészértékei a 2010-ben született borjak esetében

 

Könnyű ellés direkt

TE

Könnyű ellés leányok

TE

Vemhességi idő

TE

Születési súly

TE

+0,2

+0,7

-0,3

+0,4

 

200 napos

Súly TE

400 napos

Súly TE

600 napos

Súly TE

Felnőttkori

Súly TE

Tejtermelés

TE

Here körm.

TE

+7

+13

+16

+14

+3

+0,1