Utolsó módosítás 2024. júl. 05.
Jubileumi tenyészbika vásár Lajosmizsén

elado

1%

Könyv

Egyesületünk ügyvezetésén korlátozott példányszámban megvásárolható (2480 Ft), vagy postai utánvéttel megrendelhető (2480 Ft + postaköltség)

info kukac charolais.hu

2001-ben megálmodtuk,

2002-ben elkészült és

2003-ban megjelent

közös kiadású könyvünk, mely reményeink szerint egyaránt nyújt érdekes ismereteket az érdeklődőknek, a húsmarhatenyésztőknek és a kutatásban dolgozók számára is. A charolais fajta még jobb megismertetése mellett a magyarországi honosításában résztvevő szakembereknek is emléket kívántunk állítani.

Írta

Békési Gyula

Béres Pál

Bodó Imre

Bujdosó Márton

Domokos Zoltán

Korchma Csaba

Repovszki János

Tőzsér János

Zándoki Rita

Lektorálta

Dohy János akadémikus

Holló István egyetemi tanár

©Tőzsér János, 2003

ISBN 963 9358 88 6 ISSN 1217-1042

Mezőgazda Kiadó

– az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és

Könyvterjesztők Egyesületének tagja –

1165 Budapest, Koronafürt u. 44.

Felelős kiadó dr. Lelkes Lajos

Felelős szerkesztő Wenszky Ágnes

Műszaki vezető Gerlóczi Judit

Műszaki szerkesztő Berkes Tamás

Borítósorozat-terv Kiss István

Borítófotó: Domokos Zoltán

Megjelent 16,5 (A/5) ív terjedelemben

Ez a könyv a Mezőgazda Kiadó és a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének közös kiadásában, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával készült

MGK 711 04012003

Tartalom

1. Bevezetés (Békési Gyula, Tőzsér János) .......... 9

1.1. Irodalom .................................................... 12

2. A charolais fajta leírása, tulajdonságai, helye a világ szarvasmarha-tenyésztésében (Bodó Imre, Domokos Zoltán,

ZándokiRita) ......................................................... 13

2.l.A fajta története......................................................13

2.2.Jellemzői............................................................. 14

2.3.Tenyésztésbevételi kor................................................ 16

2.4. Növekedési erély, teljesítmény az 1 960-as években

és napjainkban ................................................... 16

2.5. Különböző típusok a charolais fajtában .. .................... 17

2.6. Az amerikai és francia tenyésztési irányvonalak bemutatása

és kritikája ...................................................... 23

2.7. A charolais szerepe a minőségi marhahús előállításában. ............. 24

2.8. Irodalom .........................................................25

3. A charolais fajta hazai története az első importtól a világszövetség ülésének szervezéséig (Békési Gyula)...................................… 27

3.1. A fajta honosításának folyamata...................................................... 27

3.1.1. Szikszói Állami Gazdaság........….............................. 27

3.1.2. Szerencsi Állami Gazdaság (Repovszki János)    .........42

3.1.3. Kossuth Mg. Tsz. Lajosmizse

(Bujdosó Márton)    .......................................... 45

3.2. A Charolais Világszövetség éves közgyűlésének

szervezése ....................................................... 48

3.3. Irodalom .....................................................52

4. Technológiai változatok (Domokos Zoltán - Béres Pál Repovszki János - Bujdosó Márton) .................................…………....…. 53

4.1. Tenyésztéstechnológia ...............………........................…. 53

4.1.1. Az állatok azonosítása, nyilvántartása............................. 53

4.1.2. A legfontosabb tenyésztői feljegyzések .....................…...... 54

4.1.3.Pároztatásimódszerek . .......................................... 55

4.1.4. Fajtatisztán vagy keresztezve.................................….... 56

4.1.5. Tenyésztésbe vételi kor (üsző-bika) 60

4.1.6. Ciklikus vagy folyamatos elletés................................... 61

4.1. 7. A bika megválasztása, célpárosítás................................ 64

4.1.8. Természetes fedeztetés vagy mesterséges

termékenyítés ............................................................ 68

4.1.9. A származás azonosítás módszerei..................…................ 74

4.1.10 A szelekció időpontja , .....................................76

4.1.11 Selejtezés ................................................ 80

4.2.Tartástechnológia ................................................ 80

4.2.1. Az állatok csoportosításának szempontjai........................... 80

4.2.2. A kondíció szerinti csoportosítás technológiája. .................. 82

4.2.3. Különböző csoportok eltérő téli takarmányozása......................87

4.2A.Legeltetés ....................................................89

4.2.5.Borjúnevelés .................................................98

4.2.6.Aválasztás ...................................................99

4.2.7.Üszőnevelés .................................................100

4.2.8. A tenyészbika-előállítás gyakorlati módszerei….................... 101

4.2.9.Hizlalás ....................................................108

4.2.10. Tartás, elhelyezés ........................................110

4.2.11. Az állatok kezelésének technológiája,

fix és mobil megoldások ...........................................112

4.2.12.Ahúsmarhaelőkészítésekiállításra 118

4.2.13. Megjelenés a kiállításon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.2.14. Havi teendők a húsmarhatenyészetben 125

4.3. Irodalom ................................................... 144

5. Teljesítményvizsgálatok (Tőzsér János, Domokos Zoltán)    ..... 146

5.1.Fogalmak .................................................... 146

5.2. A teljesítményvizsgálat célja, információforrásai,

szervezése ...................................................... 148

5.2.1. A teljesítményvizsgálatok célja................................... 149

5.2.2. A teljesítményre utaló információk................................ 150

5.3. Teljesítményvizsgálatok jellemzése....................…….............151

5.3.1. Teljesítményvizsgálatok szervezése................................ 151

5.3.2. A törzskönyvi ellenőrzés célja, fázisai. ......................... 152

5.3.3. A tenyészértékbecslés módszerei................................... 154

5.4. A charolais fajtával végzett hazai teljesítményvizsgálatok

főbb eredményei ..................................................159

5.4.1. A boródi fajtaösszehasonlító vizsgálatok

eredményei .......................................................159

5.4.2. A fajtával végzett egyéb hazai keresztezések

eredményei .......................................................161

5.5. Irodalom ........................................................162

6. A kutatásfejlesztés eredményei (Tőzsér János)    ...............165

6.1. Kondícióbírálat ..............................................165

6.1.2. A kondícióbírálat jelentősége és módszerei...........…........ 165

6.1.3. Az élő súly és a testméretek korrigálása a

kondíciópontszám alapján............................................. 168

6.2.Küllemibírálat ............................................... 172

6.2.1. A jelenlegi bírálati rendszer fejlesztési lehetőségei............. 172

6.2.2. A választott borjú bírálati rendszerének megalapozása…............ 176

6.2.3. Adatok charolais tehenek testméreteinek alakulásáról…............. 180

6.3. A herekörméret mint előszelekciós szempont…………...................... 184

6.3.1. A herekörméret felvételének szakmai indokai……….................... 184

6.3.2. Mérési eredmények , ........................................ 186

6.3.3. A korrigálás módszere ........................................ 188

6.3.4. Az egymást követő méretfelvételek közötti

összefúggések .................................................... 189

6.3.5. Előzetes adatok a herék ultrahangos értékelésére és a

herekonzisztencia mérésére............................................................... 190

6.4. Kariotípusvizsgálat 191

6.5. Tenyészbikajelöltek szelekciós index ének fejlesztése............... 192

6.6. Irodalom 197

7. Tenyésztésszervezés (Domokos Zoltán, Korchma Csaba) . ......... 204

7 .1. A hazai szarvasmarha-tenyésztés szervezésének rövid

történeti áttekintése ............................................ 204

7 .1.1. Állattenyésztő vállalatok......................................…. 205

7.1.1. Állattenyésztő vállalatok......................................... 205

7.1.2. Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet létesítése. .............. 205

7.1.3. A kialakult helyzet jellemzése.................................... 206

7.1.4. Az állattenyésztő szervezetek kialakulása

és tevékenysége...................................................... 207

7.1.5. A szarvasmarha-tenyésztés területén megalakult

tenyésztő egyesületek .............................................208

7.1.6. A tenyésztésszervezés alakulása napjainkban................... 209

7.3. Önszerveződés a tenyésztés szervezés ben........................ 210

7.3.1. Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülése.........................210

7.3.2. Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete........................ 212

7.4.A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének szervezeti

felépítése, és kapcsolatrendszere ................................... 215

7.5. Az egyesület tenyésztési programjának lényege....................... 216

7.5.1. A magyarországi charolais tenyészetek főbb mutatói…............... 216

7.5.2. Tenyésztési cél............................................... 217

7.5.3.Tenyésztésimódszer............................................. 218

7.5.4. A tehenek törzskönyvi osztályba sorolása.......................... 220

7.5.5. A tenyészállatok minősítése....................................... 221

7.5.6.Ivadékvizsgálat................................................ 226

7.6. A tenyésztési program korszerűsítés ének lehetőségei…............... 227

7.6.1. A tenyészetek minősítése....................................…..... 227

7.6.2. A tenyészállatok minősítése....................................... 228

7.7 Irodalom ………………………................................................... 235

8. A charolais fajtával foglalkozó fontosabb hazai közlemények 1971-2001 között (Zándoki Rita...........................………….........…. 236

8.1. Tudományos közlemények, szakcikkek, értekezések,

előadások,poszterek .............................................. 236

8.2.Tankönyvek,szakkönyvek ........................................................... 247

Melléklet(ábrák,táblázatok) ......................................................... 248

A szerzők szakmai életrajza ......................................................... 263