Utolsó módosítás 2024. máj. 17.
Állatjóléti felelős képzés, 2024. május 28.

elado

1%

ENAR bejelentések és módosítások segédlete

Alább olvasható Panda György, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal ENAR koordinátora által összeállított segédlet, melyben az ENAR bejelentéshez-módosításhoz szükséges információkat szedte sorra. 

 

Tenyészetek bejelentéséhez, és módosításához szükséges bizonylatok

2150  Tenyészet bejelentő lap

2151  Tenyészet módosító lap

2152  Tartási hely és tartás bejelentő lap

2153  Tartási hely és tartás módosító lap

Új tenyészet bejelentése

Ügyfélazonosító birtokában(!!!) A tenyészetek adatainak bejelentése a „2150 -Tenyészet bejelentő lap”-on történik, melyhez csatolni kell legalább egy „2152 -Tartási hely és tartás bejelentő lap”-ot, melyen legalább egy állatfaj tartását és a kapacitást is bejelentik, illetékes hatósági állatorvossal ellenjegyeztetik!!.

Már regisztrált tartási hely bejelentése egy tenyészethez

Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet már korábban bejelentettek és regisztráltak, akkor a bejelentett tenyészet kódjának és a tartott fajok tartás kezdetének megadásával, továbbá a tartási hely azonosító beírásával és a tartási hely adatainak üresen hagyásával kell a 2152 - Tartási hely és tartás bejelentőlapot beküldeni. Ha már a tenyészet is regisztrált, akkor a lapra rá kell írni a tenyészetkódot, a tartó nevét és a tenyészet levelezési címét is.

Egy regisztrált tartási hely egy lépésben több, akár új, akár már regisztrált, tenyészethez is bejelenthető, természetesen minden bejelentéshez külön-külön bizonylatokat kell kitölteni és beküldeni.

Még nem regisztrált tartási hely bejelentése egy tenyészethez

Tartási hely adatainak bejelentése minden esetben a 2152 - Tartási hely és tartás bejelentőlapon történik.

Ha a tartó olyan tartási helyen indítja be az állattartást, amelyet más tartó bejelentése alapján még nem regisztráltak (még nem szerepel a TIR nyilvántartásában), akkor a bizonylaton a tartási hely azonosítása rovatot üresen kell hagyni, meg kell viszont adni a tartási hely minden szükséges adatát, a kitöltési útmutatónak megfelelően. Ha a tenyészet már regisztrált, akkor meg kell adni a tenyészet kódját, a tartó nevét és a tenyészet levelezési címét. Külterületi címen hrsz-ot kell megadni- nem megfelelő, ha pl.: Örményes tanya 120.

Itt kizárólag ENAR koordinátori ellenjegyzés lehet!!

Több új tenyészet bejelentése egy még nem regisztrált közös tartási helyen, csak két lépésben történhet:

-          első lépésben egy tenyészetet kell bejelenteni, csatolva a 2152-es tartási hely bejelentőt.

-          a bejelentés visszaigazolását követően jelenthetők be további tenyészetek. Az ezekhez csatolt 2152-es bizonylatokon a már regisztrált tartási helynek a visszaigazolásban megadott azonosítóját kell beírni.

Tartási hely adatainak módosítása

Tartási hely adatainak módosítása a 2153 - Tartási hely és tartás módosító lapon történik. A tartási hely címe csak abban az esetben módosítható, ha a cím hibásan volt nyilvántartásba véve, vagy a cím megváltozott, mert például átnevezték az utcát, vagy átszámozták. Ha a tartó más tartási helyre szállítja az állatait, akkor ezt be kell jelenteni a 2152 - Tartási hely és tartás bejelentő lapon. (Ha e hely még nincs nyilvántartva, akkor új tartási hely azonosító számon kerül a nyilvántartásba.) Ezt megelőzően a régi tartási helyhez pedig egy tartási hely és tartás módosító (2153) lapot kell kitölteni, melyen minden tartott állatfajhoz a tartás végét kell megadni, e tartási helyet fel kell számolni!!

Amennyiben, több tenyészetet szeretnének egyszerre módosítani (állatlétszámot vagy hasznosítást) vagy felszámolni, ez a 1410-es lista segítségével végezhető el.

Tenyészet adatainak módosítása

Tenyészet adatainak módosítása a 2151 - Tenyészet módosító lapon történik.

Tenyészet nevének bejelentése (jelölőkód: „U” és a tenyészet neve) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban nem szerepel ez az adat, de meg kívánja adni a tenyészet nevét, vagy új tenyészetnevet szeretne megadni.

Tenyészet nevének módosítása (jelölőkód: ’M’ és a tenyészet neve) akkor szükséges, ha a  nyilvántartásban szerepel ez az adat, de hibás, téves,ezért módosítani kívánja.

Tenyészet nevének törlése (jelölőkód: ’T’) akkor szükséges, ha a nyilvántartásban szerepel ez az adat, de a továbbiakban nem kívánja a tenyészet a nevét használni.

Levelezési cím bejelentése (jelölőkód: ’M’ és valamennyi levelezési cím adat) akkor szükséges, ha

a nyilvántartásban szereplő levelezési címet szeretné módosítani, törölni pedig akkor, ha a minősítés már nem érvényes.

Tartóváltás, tartóváltás adatainak módosítása

Ha a tenyészet tartója megváltozott, vagy a tartóváltás korábban bejelentett adatait módosítani kívánják, akkor ezt a „2151 - Tenyészet módosító lap”-on kell bejelenteni

Már regisztrált tartóváltás esetén módosítható a tartóváltás időpontja, valamint az utolsó állattartó (ha az előző tartóváltásnál nem a tényleges új tartó ügyfél-regisztrációs számát adták meg).

Ha előzőleg tévesen jelentették be a tartóváltást, akkor törölhető az utolsó állattartó.

Tartó váltás bejelentése, korábbi tartó váltás dátumának módosítása, utolsó állattartó módosítása, vagy az utolsó állattartó törlése esetén az előző tartó aláírása is szükséges a bizonylaton.

A „tartóváltás dátuma” rovatban tartóváltáskor azt a napot kell megjelölni, amely naptól az új tartó felelős a tenyészetben tartott állatokért, tartóváltás dátumának módosításakor pedig a tartóváltás helyes dátumát.

Tenyészetek működésének felszámolása, újraindítása

A tenyészet működését a TIR, akkor tekinti felszámoltnak, ha az adott tenyészet egyik tartási helyén sincs egyetlen állatfajjal (szarvasmarha-, sertés-, stb.) sem tartás nyilvántartva az adatbázisban. Ebben az esetben a rendszer a tenyészetet nem működő (felszámolt) tenyészetként tartja nyilván.

A „2153 – Tartási hely és tartás módosító lap”-on lehet egy faj tartását megszüntetni vagy újraindítani. „1410”-es nyomtatványon egyszerre több tenyészet számolható fel!!!

Szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó tenyészet, csak akkor számolható fel, ha már nincs a tenyészetben nyilvántartva élő állat.

Tenyészet besorolás változásának bejelentése (önállósítás/körzetesítés/körzetváltás)

                                                                                      

Amennyiben egy körzetbe sorolt, vagy önálló szarvasmarha-, sertéstartó tenyészet besorolásában változás lép fel:

- a körzetbe sorolt tenyészetet önálló tenyészetté kívánják átsorolni (önállósítás),

Feltételek: 1. 2151-es nyomtatvány

                  2. ATEV szerződés másolata az érintett felrakóhelyről (tartási helyről)

                  3. Érvényes telepi ellátó állatorvos szerződés másolata

                  4. Illetékes Járási Főállatorvos támogató nyilatkozata a tenyészet önálló tenyészetbe sorolásáról.

- vagy önálló tenyészetet kívánnak körzetbe sorolni (körzetesítés),

- vagy egy megyei körzetbe sorolt tenyészetet egy másik megyei körzetbe kívánják átsorolni (körzetváltás),

akkor a 2151 Tenyészet módosító lapot kell kitölteni. A bizonylaton a 6. „Állategészségügyi adatok” pontban kell megadni a változás dátumát és a kívánt átsorolást/új körzetkódot. A változás mindig csak egy hónap első napjával jelenthető be, és a bejelentés feldolgozása legkorábban az érintett hónap első napján történhet. Koordinátor ellenjegyzésével lehet csak!!

Több tenyészet körzetváltása esetén a 2162-es bizonylat felhasználása szükséges állattartói nyilatkozattal!!

Új állatfaj tartásának bejelentése

Egy bejelentett, a tenyészethez már hozzárendelt tartási helyen új állatfaj tartásának kezdetét a 2153 - tartási hely és tartás módosító lapon lehet bejelenteni. Amennyiben a kapacitások még nincsenek nyilvántartva, vagy megváltoztak, akkor azokat is meg kell adni.

Állatfaj tartásának megszüntetése (felszámolása)

Bármelyik állatfaj tartásának felszámolását a 2153 - tartási hely és tartás módosító lapon lehet bejelenteni.

Szarvasmarha, juh vagy kecske tartása csak akkor számolható fel a tenyészet minden tartási helyén, ha már nincs a tenyészetben nyilvántartva ilyen fajú élő állat.

A felszámolás a 1410-es lista felhasználásával is bejelenthető (a 3.6 pontban leírtak szerint).

Tenyészetek ENAR körzetbe sorolásának módosításához szükséges bizonylatok

2162 Tenyészetek átsorolása tenyészetkódok alapján ENAR körzetek között   

         mellékelni szükséges az állattartó és az új ENAR kapcsolattartó állatorvos Nyilatkozatát