Utolsó módosítás 2024. máj. 28.
Hódmezővásárhely 2024

elado

1%

30 éves az MCTE 2022-ben

Visszatekintés – 30 éves az MCTE

 

Előzmények

1988. június 24-én történt az első kísérlet a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete megalakítására, ez az engedélyezési kérelem azonban – több szabálytalanságra hivatkozva – elutasításra került. Így az újabb, 1988. december 6-i kísérletet követően – egy új vonatkozó törvényre hivatkozva – utólag társasági szerződés készült, és 1989. április 1-től megkezdte működését a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülése – gazdasági társaságként. Az akkori „társulási szerződés”-ben megfogalmazott célkitűzések már igen közel álltak a későbbi egyesület alapszabályában leírtakhoz.

 

A megalakulás és a kezdetek

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete 1992. június 30-án alakult meg a Szikszói Állami Gazdaság első emeleti tanácstermében, Szikszó Bethlen Gábor u. 1. székhellyel, dr. Osvay György elnökletével. Mivel a jogszabályok nem tették lehetővé a gazdasági társaságból társadalmi szervezetté történő átalakulást, így az alakuló ülésen először az Egyesülés felszámolásáról született döntés, és az új egyesület nem lett jogutódja. A 19 alapító tag közül csak 5 rendelkezett állattal, mintegy 1700 anyatehénnel. Szegényes anyagi körülmények, sok-sok munka és nagy lelkesedés jellemezték a kezdeteket. Hamarosan részmunkaidős titkár került alkalmazásra Domokos Zoltán személyében, majd 1993. januárjában a székhely Miskolcra került, a megyei Állategészségügyi Állomás épületébe, ahol már a titkár is főállásúvá vált. Az Alföldi Állattenyésztési Napokon a kezdetektől, 1994-től minden évben megjelent az egyesület, 1994-1995-ben még csak posztereken mutatkozott be, később egyre növekvő állatlétszámmal, bár felvezetésükről ekkor még nem volt szó, csak a bokszokban voltak megtekinthetők az állatok.

30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
 

Fejlődés az ezredforduló körül

1996-ban két főre bővült az ügyvezetés és bejegyzésre került a „Kiváló minőségű hús – charolais” védjegy, 1997-ben létrejött a szaporítóanyag-depó. 1999-ben, a VI. Alföldi Állattenyésztési Napokon – egyesületünk és a hazai húsmarhatenyésztés történetében először – került sor a 6 kiállító charolais tenyésztő 39 állata közül három tenyésztő (Charolais Kft., Lajosmizse; Abaúji Charolais Mg. Rt., Léh; Landmark Kft., Mezőberény) öt állatának felvezetésére, az első mai formátumú fajtabemutatóra. Ugyanekkor került megrendezésre az első háziverseny, de ekkor még az állatok a bokszaikban maradtak, nem volt feltétel a vezethetőség. 2000-ben történt az első showbírálat, a bíró Roger Laurisson, a francia Herd Book Charolais elnöke volt. Ugyanebben az évben új elnök, Bujdosó Márton került megválasztásra, és megtörtént az első BreedPlan tenyészértékbecslés Armidale-ben, Ausztráliában. 2001-ben útjára indult a www.charolais.hu honlap, decemberben pedig a szomszéd – jelenlegi – épületbe, a Vologda u. 3. alá költözött a székhely. 2002-re az ellenőrzött tehénlétszám mintegy 5200-ra nőtt 42 tenyészetben, az állat nélküli taglétszám 19-re változott. 2002. május 14-16 között az első hazai küllemi bírálati tanfolyam került megrendezésre 15 fő részvételével, melyet Yves Jehanno francia szakértő vezetett. 2003-ban kiadásra került „A charolais fajta és magyarországi tenyésztése” c. könyv és elkezdődött – több más húsmarhatenyésztő egyesülettel közösen – a Godomár Húsmarha Törzskönyvezési és Telepirányítási Rendszer központi egységének fejlesztése. Ugyanezen évben jött létre a „törzstenyészet” státusz, melyet 8 tenyészet kapott meg. 2004-ben felvállalta az egyesület az aubrac fajta törzskönyvezését is.

30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben
30 éves az MCTE...
30 éves az MCTE 2022-ben 30 éves az MCTE 2022-ben

Ismét Charolais Világkongresszus Magyarországon

2006 áprilisától önálló tenyésztésvezetői munkakör lett az ügyvezetésen, ekkorra készült el a Godomár rendszer is a korábbi, DOS alapú helyett, melynek 2007-től kezdődött (ekkor már csak a Hereford Egyesülettel) a telepirányítási rendszerré bővítése, a program tenyészetekbe való kihelyezése. 2008-ban az iroda épületen belül költözött, azóta működik a jelenlegi helyen. Ekkorra a tehénlétszám átlépte 8000-et (8098 db), a taglétszám pedig a 100-at (104, ebből 87 állattal rendelkező). 2008. augusztus 15-27. között 1988 után immár másodszor hazánk adott otthont a Charolais Világkongresszusnak, ezúttal Szlovákiával és Csehországgal közösen, ismét a nemzetközi közösség nagy megelégedésére. Ugyanezen év decemberétől Jancsó István vette át az elnöki feladatokat. 2009-ben készült először asztali naptár, mely azóta is minden évben színesíti az egyesület életét. Ugyanebben az évben indult az első, árveréssel záruló KSTV Gödöllőn, melyet további két évjárat követett. 2010-től már a tavaszi mellett őszi francia szaporítóanyag-import is segíti tagjainkat. 2012-re, a 20 éves jubileum idejére a taglétszám 134-re, a tehénlétszám 9579-re, a törzstenyészetek száma pedig 15-re nőtt. 2012-ben a KSTV új helyszínen, Hódmezővásárhelyen indult, melyet a vásárhelyi kiállítás keretében árverés követett. Elkészült a BreedPlan angol és magyar nyelvű tenyészérték-lekérdező felülete, valamint útjára indult az egyesületi konferencia-sorozat a 2012 őszi cserkeszőlői rendezvénnyel.

 

Út a jelenbe

Hosszas előkészítést követően 2015 májusában megindult a Gulyás Törzskönyvezési és Telepirányítási Rendszer fejlesztése, célul tűzve ki a szakmai tartalom korszerű köntösbe öltöztetését. 2015 augusztusában az ügyvezetés négyfősre bővült, és megindult az STV-t zárt bikák és tenyészüszők ultrahangos húsminőség- és vágóérték-vizsgálata, valamint az üszők lineáris küllempontozása. Ekkorra a tehénlétszám átlépte a tízezret, 10364-re, a taglétszám 166-ra, a törzstenyészetek száma 18-ra nőtt. 2016-ban alapította az egyesület a „Charolais fajtáért” emlékérmet, melyet elsőként dr. Békési Gyulának és posztumusz Béres Pálnak, a fajta hazai meghonosítóinak adtak át, majd 2017-ben Bujdosó Márton, 2018-ban Zsellér Pál, 2019-ben Dr. Domokos Zoltán, 2021-ben pedig posztumusz dr. Osvay György kapta meg. 2016 végén ismét Bujdosó Márton lett az egyesület elnöke. 2017 tavaszán indult – a tenyésztőszervezetek közt úttörőként – a közös szervezésben végezett, többszáz tenyészbikára kiterjedő termékenyítő képesség-vizsgálat a tagtenyészetekben. 2017 júniusában került élesítésre az addig tesztüzemben használt Gulyás program. Ez évben új helyszínen, Lajosmizsén indult KSTV júniusban és szeptemberben. 2017-től kerülnek megrendezésre az őszi Regionális Szakmai Napok, melyek során az előadások mellett tenyészetlátogatásra is sor kerül. 2018. november 1-én lépett életbe az 1012/2016. EU Állattenyésztési rendelet, mely miatt a Tenyésztési Program hosszas előkészítés eredményeként átdolgozásra került, és kialakult a maival szinte egyező változat. 2019-ben elkészült a Charolais Értékindex a szelekció elősegítésére, és decemberben ismét új helyszínen, a Kaposvári Egyetem tanüzemében indult KSTV 15 bikával. 2019 decemberében útjára indult a Genom Program, melynek eredményeként mára több mint 9000 egyed vizsgálata történt meg, és 2021 ősze óta elérhetőek az első genomikai tenyészértékek. 2020 novembere óta dr. Baranyi István tölti be az elnöki pozíciót. A KSTV 2020 őszi turnusa esetében – hazánkban először – takarmányhasznosítás- vizsgálat is zajlott, ezt követően pedig a koronavírus-járvány miatt 2021 tavaszán online árverés követett az egyesület saját árverési felületén. A KSTV legjobb bikáját az egyesület megvásárolta és szaporítóanyagtermelésbe állította, így már elérhető a tenyésztők számára. A kor igényeinek megfelelve 2021-ben megkezdődött és a végső tesztelésnél tart a Gulyás program platformfüggetlen változatának fejlesztése. 2022. január 1-én a tehénlétszám 13248 egyed 236 tag tenyészetben, a törzstenyészetek száma 26.