Utolsó módosítás 2024. máj. 28.
Hódmezővásárhely 2024

elado

1%

Törzstenyészeti Szabályzat

Te

Törzstenyészeti Szabályzat elfogadva 2023. május 25-i közgyűlésen, Újhartyánban:

Törzstenyészetek elismerésének és fennmaradásának rendje

 1. Az állományban tartott tenyészállatok genetikai értékétől, az adatgyűjtés körétől, a további genetikai előrehaladás érdekében megtett erőfeszítésektől függően – a tenyésztő kérésére –a tenyészetek minősítésre kerülnek. Két minőségi kategória kerül kialakításra:
  1. Törzstenyészet: az egyesület által annak minősített tenyészet
  2. Nem törzstenyészet: Minden olyan tenyészet, melyet az egyesület nem minősített törzstenyészetté és tagja az egyesületnek.
 2. A törzstenyészetté nyilvánítás feltételei:
  1. Legalább 20, legalább “A” törzskönyves charolais v. aubrac tehén van együtt tartva, melyek az egyesület ellenőrzésében (ill. honosított állat) már legalább kétszer ellettek.
  2. A tenyészetben gyűjtött adatok pontossága és köre megfelel a Tenyésztési Programban leírtaknak.
  3. A tenyésztési adatok folyamatosan (min. negyedéves gyakorisággal) közlésre kerülnek, lehetőleg a Gulyás programon keresztül.
  4. Genetikai fejlesztés:

-mesterséges termékenyítés aránya – ismert és javító hatású charolais v. aubrac bikák használatával – eléri az évenkénti 10 %-ot (a saját tenyészértékkel nem rendelkező bikáktól történő spermafelhasználás ezen felül értendő) az átlagos tehénlétszámhoz viszonyítva, vagy

-ismert és javító hatású charolais v. aubrac tenyészállat (bika) rendszeres (kétévenkénti) vásárlása, vagy

-ismert és javító hatású charolais v. aubrac állatokkal embriótranszfer program kétévenkénti gyakorisággal.

e. Pedigrés állománnyal rendelkezik, azaz a tenyészet minden egyes olyan állata, mely megfelel az „A” törzskönyv által támasztott feltételeknek, valóban rendelkezik az Egyesület által kiadott pedigrével – még az üsző tényleges tenyésztésbe állítása előtt. E feltétel szabályszerű teljesülésének ellenőrzésére az esedékes törzstenyészeti szemle alkalmával kerül sor.

f. Tetoválást (az elvárt 10 számjeggyel) alkalmaz, új törzstenyészet visszamenőleg a felnőtt állatokba is. Ez a jelölési mód kiváltható az egyesületi genom programban használatos mintavételi krotália alkalmazásával, azonban a tetoválás emellett is javasolt.

g. A törzstenyészetté nyilvánítás további előfeltétele minimum 9 pont összegyűjtése a következők szerint: A tenyészetben legalább 6 pont értékű minősített tenyészállata legyen a Tenyésztési Program 12.1. pontja alapján. A Bizottság dönthet maximum 3 pont adományozásáról a vizsgált időszak alatt kiállításokon, közösségi marketing tevékenységekben való részvétel mértékétől függően.

3. A törzstenyészeti címért folyamodó tenyészetnek bizonyítania kell, hogy a törzstenyészetté nyilvánítás általános előírásainak megfelel.

A törzstenyészetté nyilvánított tenyészetekben legalább kétévente törzstenyészeti szemlét kell tartani.

Az ügyvezetés által előzetesen elkészített elemzések igénybevételével kiválogatott bikanevelő, elit bikanevelő, embriódonor és jelölt tehenek küllemi bírálaton esnek át.

A bekerülés szabályait a meglévő törzstenyészeteknek is következetesen be kell tartani. Ha nem tartják be, akkor az a meglévő törzstenyészeti státusz elvesztéséhez vezet, ha a Bizottság úgy ítéli meg.

A szemle eredménye szerint nyeri-, vagy veszíti el, illetve hosszabbítja meg a tenyészet a “Törzstenyészet” címet.

4. A bírálatba bevonható tehenek körét a Tenyésztési Program 12.1. pontja tartalmazza.

Az a tehén kerülhet minősítésre, mely már legalább kétszer, maximum ötször ellett. Az állatok minősítése során a charolais eltérő típusaiból, és tartási helyeiből eredő különbségeket figyelembe veszi a bizottság. Ugyanakkor minden, már minősítést szerzett idősebb állatot be kell mutatni a Bizottságnak. A Tenyésztési Program 12.1. pontjában meghatározott minősítési szint a következő törzstenyészeti szemle alkalmával javulhat, amennyiben az állat még bírálható korban lesz.

A tehenek minősítési kategóriáinak átszámítási kulcsa a következő:

1 Bikanevelő tehén (RR2) =  1 pont

1 Elit bikanevelő tehén (RR3) = 1,5 pont

1 Embrió donor tehén (RR4) = 3 pont

5. A törzstenyészetté nyilvánító bizottság összetétele:

 • az ügyvezetés alkalmazottja (Az Eseti Bizottság vezetője)
 • két másik törzstenyészet képviselője (előzetesen problémásnak tűnő helyzetekben lehetőség van a törzstenyészetek számának bizottságon belüli felemelésére).

Az Eseti Bizottság a döntését szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a bizottság vezetőjének szavazata dönt.

Az Eseti Bizottság összeállítását az ügyvezető végzi, a Tenyésztési Szakbizottság egyetértési jogát gyakorolja. A jóváhagyott bizottsági tag lemondása esetén az ügyvezetőnek joga van azt más törzstenyészet képviselőjével pótolni.

A szemle időpontjáról az érintett tenyészetet legalább 8 nappal előre értesíteni kell.

Újonnan jelentkező tenyészet az Eseti Bizottság döntése ellen nem fellebbezhet. Tárgyévben a törzstenyészet státuszért ismételten folyamodni nem lehet.

6. Régi törzstenyészet kizárása:

A bizottság kizáró határozatot hoz ha:

A szemle befejeztével nincs legalább 9 pontja az átszámítási kulcs alapján.

A tárgyévre visszamenőleges hatállyal nem javítható hibák mutatkoznak, vagy jelentős genetikai degradáció mutatkozik.

Amennyiben a hibák javíthatóak, a bizottság feltételekhez kötheti a státusz megőrzését. Vitás esetben a bizottság által meghatározott ésszerű határidőn belül ismételt szemle kitűzésére van lehetőség. Ebben az esetben a bizottság öttagú. Az öttagú bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Ismételten csak a következő évben lehet a státuszért folyamodni.

Amennyiben a törzstenyészet bizonyíthatóan nem teljesíti az általánosan elvárt – Alapszabályban és Tenyésztési Programban rögzített – feltételeket, a kizárási határozatot törzstenyészeti szemle megtartása nélkül az Elnökség hozza meg.

7. A törzstenyészetek a cím elnyerésének idő szerinti sorrendjében regisztrációs számmal ellátott oklevelet kapnak.

Ugyanaz a regisztrációs szám nem adható ki ismételten más tenyészetnek akkor sem, ha egy tenyészet törzstenyészeti minősítését a bizottság visszavonja. A törzstenyészeti cím ismételt elnyerése esetén a tenyészet új regisztrációs számot kap.